Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

AB (Avrupa Birliği) ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) üyesi ülkelerle birlikte oluşturulan Avrupa Tek Pazarı, uzun yıllar boyunca çeşitli düzenlemeler ve uygulamalarla gelişimini sürdürmüştür. 2008 yılında ise Yeni Yasal Çerçeve adı verilen düzenleme, güvenli ürünlerin piyasada serbest dolaşımını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Ancak, hızla değişen ticaret ortamıyla birlikte uyum sorunları ortaya çıkmış ve ürünlerin önemli bir kısmı gereklilikleri karşılamada başarısız hal almıştır. Avrupa Komisyonu’nun 2017 yılında gerçekleştirdiği bir pazar analizi, oyuncakların %32’sinin, elektronik ürünlerin %58’inin, inşaat ürünlerinin %47’sinin ve kişisel koruyucu ekipmanın %40’ının yasal gereklilikleri yerine getirmediğini ortaya koymuştur.

Son olarak, 2022 yılında TIC Konseyi (Bağımsız test, muayene ve belgelendirme şirketlerini temsil eden uluslararası dernek) tarafından gerçekleştirilen bir pazar çalışması ise elektrikli ürünlerin temel güvenlik gerekliliklerine uyumunu değerlendirmiş ve Avrupa’daki yedi farklı ülkeden temin edilen 120 örnek, akredite edilmiş laboratuvarlarda ilgili güvenlik standartlarına göre test edilmiştir. Bu örnekler, CE işaretlemesi bulunan ancak başka bir sertifikasyon işareti olmayan elektrikli ürünlerden seçilmiş ve sadece üretici tarafından kendi kendine değerlendirilmiş yani self deklerasyon diye adlandırılan kendi beyanları ile piyasaya arz edilmiş ürünler içinden seçilmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, Avrupa’da rasgele satın alınarak test edilen 120 adet ürünün 85’inin ilgili standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir.

TIC Konseyi, 2012-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği bir dizi benzer çalışmayla bu durumları karşılaştırdıığında, 2022 yılındaki sonuçların, uyumsuzlukların toplam sayısında %15’lik bir artışı ve tehlikeli uyumsuzlukların oranının %17’den %23’e yükseldiğini ortaya çıkmıştır.

Tüketici ürünleri için Avrupa Hızlı Uyarı Sistemi RAPEX, benzer şekilde piyasada uyumsuz ürünlerin yüksek sayısını ortaya koymaktadır ve bu durumların sıklıkla yaralanmalara yol açtığını raporlamaktadır.

Sonuç olarak, güvenli ve uyumlu ürünlerin piyasada dolaşımını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri arasında oluşturulan Avrupa Tek Pazarı’nın başarısı, mevcut uyum sorunlarıyla zorlu bir süreç yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü için Yeni Yasal Çerçeve’nin gözden geçirilmesi ve daha etkili önlemlerin alınması gerekmektedir.”

Elektrikli ürünlerin güvenliği, Avrupa Birliği aday ülkesi Türkiye’de de büyük bir öneme sahiptir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin piyasa düzenlemeleri ve güvenlik standartlarına uyum sağlama sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu süreç, tüketici güvenliğini sağlamak ve piyasadaki güvensiz ürünlerin yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli düzenleyici önlemleri içermektedir.

Türkiye’deki elektrikli ürünlerin güvenliği üzerine yapılan araştırmalar, benzer zorluklar ve sorunlarla karşılaşıldığını göstermektedir. Hızla değişen ticaret ortamı, küresel tedarik zincirleri ve pazar rekabeti, güvensiz ve uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle, Türkiye’deki düzenleyici kurumlar ve piyasa gözetim otoriteleri, ürün güvenliği konusunda etkin denetim ve denetim faaliyetleri yürütmektedir.

Türkiye’de yapılan araştırmalar, elektrikli ürünlerin güvenliği konusunda bazı endişe verici sonuçları ortaya koymuştur. Örneğin, piyasadaki bazı elektrikli ürünlerin güvenlik standartlarına uyumlu olmadığı ve ilgili sertifikasyon işaretlerini taşımadığı tespit edilmiştir. Bu durum, tüketicilerin güvensiz ürünlere maruz kalma riskini artırmaktadır.

Türkiye’deki yetkililer, bu sorunları çözmek ve tüketicilerin güvende olmasını sağlamak için çeşitli önlemler almaya çalışsalar da üreticilere yönelik daha sıkı denetimler uygulanması gerekmekte, güvenlik standartlarının ve sertifikasyon gereksinimlerinin takibinin daha sıkı sağlanması gerekmektedir.

Türkiye’de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, “Üreticilerin” bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında “Tüketiciler” için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

Avrupa Birliği’nin piyasa düzenlemeleri ve güvenlik standartları, Türkiye’deki elektrikli ürünlerin güvenliği konusunda da bir referans noktası olmaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği ile uyumlu hale gelmek ve ürün güvenliği konusunda en iyi uygulamaları benimsemek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’de elektrikli ürünlerin güvenliği konusu ciddiyetle ele alınması gerekmekte ve düzenleyici önlemler, denetimler ve tüketici bilincinin artırılması gibi çeşitli yöntemlerle güvenliğin sağlanması hedeflenmelidir. Bu çabalar, tüketicilerin güvende olmasını ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak için önemlidir.

Koray Gündoğdu

Kurucu / Genel Müdür Koray Gündoğdu

03.11.1983 yılında İzmirde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin oğlu olan Koray GÜNDOĞDU, İlköğrenimini Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, Orta Öğrenimini de Karataş Lisesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatında Fizik bölümü üzerine Yüksek Öğrenimini gerçekleştirdikten sonra, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bölümü üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından kariyerini Uygunluk Değerlendirme sektörü üzerine devam ettirmeye karar vermiştir.

10 yıllı aşan tecrübe ve deneyimleri süresince Uygunluk Değerlendirme sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi ilke edinmiştir. 2014 yılında Femko Şirketini kurarak kısa sürede markalaşma adına köklü adımlar atmış ve Uluslararası areneda bir Türk firmasının adınından söz ettirmiştir.

Linkedin den Takip Edin Koray Gündoğdu: Diğer Yazıları
 • Standartların Gücü!

  Standartların Gücü!

  Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Devamı
 • RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

  Devamı
 • LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

  Devamı
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel