Standartların Gücü!

Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Standartların tarihçesi, sanayi devrimiyle birlikte başlamıştır. Sanayi devrimiyle birlikte, farklı şehirler ve ülkeler arasında üretim yöntemleri, ölçüm birimleri ve ürün kalitesi konusunda uyumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Bu uyumsuzluklar, ticaretin zorlaşmasına ve güven sorunlarına yol açmıştır. Bu nedenle, standartlar oluşturmak ve uygulamak gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İlk ulusal standartlar genellikle belirli bir ülkenin endüstriyel ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiştir. Ancak, küreselleşme ve uluslararası ticaretin artmasıyla birlikte, uluslararası standartlar geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Uluslararası standartların oluşturulması ve kabul edilmesi, farklı ülkelerin standartlarının uyumlaştırılmasını ve küresel ticaretin kolaylaşmasını sağlamıştır.

İşletmeleri Yüksek Performansa Taşıyan Değerli Araçlar

Günümüzde, tüketicilerin ürünlerin güvenliği, performansı ve kalitesi konusunda güvenceye sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Bu güvencenin sağlanması ve ticaretin kolaylaştırılması için standartlar büyük bir rol oynamaktadır. Standartlar, belirli bir endüstri veya disiplinde kabul görmüş en iyi uygulamaları, gereklilikleri ve spesifikasyonları tanımlayan belgelerdir. Standartlar, uluslararası bir şekilde kabul görmüş ve uygulanan belgeler olarak, denetim ve izlenebilirliğin sağlanmasında akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışmalarının da temelini oluşturmaktadır. Uluslararası standartlar, ürünlerin, hizmetlerin, iş süreçlerinin ve sistemlerin uygunluğunu değerlendirmede temel referans noktalarıdır. Akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşları, bu standartlara dayanarak ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu değerlendirir. Bu şekilde, tüketicilerin sağlık, güvenlik ve çevresel risklerden korunması ve ticaretin kolaylaştırılması sağlanır.

Standartlar, genellikle uluslararası standart kuruluşları veya ulusal standart kuruluşları tarafından geliştirilir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), en tanınmış uluslararası standart kuruluşlarından biridir ve çeşitli sektörlerde standartların geliştirilmesi ve yayılmasını teşvik etmektedir. ISO, uluslararası standartların geliştirilmesi için teknik komiteler oluşturur ve bu komitelerde endüstri uzmanları, akademisyenler ve diğer ilgili paydaşlar yer alır. Bu süreç, kapsamlı bir uzlaşma ve görüş birliği sağlama amacını taşır.

Dünya çapında birçok standart kuruluşu ve standartlar bulunmaktadır. Bazı yaygın standart çeşitleri ve bunları yayınlayan bazı standart kuruluşlarını örneklemek gerekirse;

 1. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu): ISO, çeşitli alanlarda uluslararası standartları geliştiren ve yayınlayan en önemli standart kuruluşudur. Örneğin, ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) gibi standartları yayınlamaktadır.
 2. EN (Avrupa Standartları): Avrupa’da kullanılan standartlar genellikle EN olarak adlandırılır. Avrupa Standartları Komitesi (CEN) tarafından yayınlanan EN standartları, çeşitli sektörlerde kullanılır. Örneğin, EN 50126 (Demiryolu Uygulamalarında Güvenlik, İşletme ve Bakımı) gibi standartlar mevcuttur.
 3. ASTM (Amerikan Malzeme ve Test Standartları): ASTM International, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir standart kuruluşudur. Malzeme testleri, ürün spesifikasyonları ve endüstriyel uygulamalar gibi çeşitli alanlarda standartlar yayınlamaktadır. Örneğin, ASTM A36 (Yapısal Çelik) gibi standartlar ASTM tarafından yayınlanmaktadır.
 4. DIN (Deutsches Institut für Normung): Almanya’da faaliyet gösteren DIN, Alman Standartları Enstitüsü olarak bilinir. DIN, birçok sektörde kullanılan Alman standartlarını yayınlamaktadır. Örneğin, DIN 476 (Kağıt Boyutları) gibi standartları içerir.
 5. BSI (British Standards Institution): İngiltere merkezli olan BSI, İngiliz standartlarını geliştiren ve yayınlayan önemli bir standart kuruluşudur. BSI, çeşitli sektörlerde kullanılan standartları içerir. Örneğin, BS EN 60079 (Patlamaya Dayanıklı Elektrik Ekipmanları) gibi standartlar mevcuttur.

Bu sadece birkaç örnek olup, dünyada birçok başka standart kuruluşu ve standartlar bulunmaktadır. Her kuruluş ve standart, belirli bir alanda veya sektörde belirli gereksinimlere uygunluk sağlamak amacıyla geliştirilmekte ve yayınlanmaktadır.

Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Belirli bir ürünün, hizmetin, iş sürecinin veya sistemin performansını, kalitesini ve uygunluğunu sağlamak için gereklilikleri ve test yöntemlerini belirleyen standartlar, tüketicilere ve işletmelere güvence sağlar ve rekabetçi bir pazarda adil bir çerçeve oluşturur.

Femko, uluslararası standartların uygunluğunu denetleyen ve Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş bir onaylanmış kuruluştur. Femko, akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak ürünlerin, süreçlerin veya hizmetlerin belirli standartlara uygunluğunu doğrulamak için testler, denetimler ve sertifikasyonlar gerçekleştirir. Femko‘nun amacı, kalite, güvenlik ve performans standartlarının gerekliliklerini karşılayan ürünlerin pazara sunulmasını teşvik etmek ve tüketicilerin güvenini sağlamaktır.

Koray Gündoğdu

Kurucu / Genel Müdür Koray Gündoğdu

03.11.1983 yılında İzmirde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin oğlu olan Koray GÜNDOĞDU, İlköğrenimini Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, Orta Öğrenimini de Karataş Lisesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatında Fizik bölümü üzerine Yüksek Öğrenimini gerçekleştirdikten sonra, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bölümü üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından kariyerini Uygunluk Değerlendirme sektörü üzerine devam ettirmeye karar vermiştir.

10 yıllı aşan tecrübe ve deneyimleri süresince Uygunluk Değerlendirme sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi ilke edinmiştir. 2014 yılında Femko Şirketini kurarak kısa sürede markalaşma adına köklü adımlar atmış ve Uluslararası areneda bir Türk firmasının adınından söz ettirmiştir.

Linkedin den Takip Edin Koray Gündoğdu: Diğer Yazıları
 • Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

  Devamı
 • RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

  Devamı
 • LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

  Devamı
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel