Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı bir sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

Denetim anlayışı ve denetim kurumları dünyada ve ülkemizde sürekli gelişim göstermektedir. Genel olarak denetim; bir faaliyetin sonuçlarının mümkün olduğu kadar planlara uygun olmasını sağlamak amacıyla standartlar konması, elde edilen sonuçların bu standartlarla karşılaştırılması ve uygulamaların plandan ayrıldığı noktalarda düzeltme önlemlerinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Denetimden beklenen faydalara ulaşılabilmesi için denetimin amaç ve hedefleri net bir şekilde belirlenmeli, güvenilir ve geçerli bir denetim sistemi oluşturulmalıdır.

Denetim kavramı birçok ülkede gelişim göstermekte ve denetim anlayışının odaklandığı konular değişmektedir. Türkiye’de de denetim anlayışı dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir izlemektedir. Denetimin önemi ve yararları gün geçtikçe daha fark edilir hale gelmektedir. Adı, yapısı ve konumu açısından değişik şekillerde karşılaşılabilen denetim, yönetim tarafından belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşmak için önemli bir işleve sahiptir. Bu işlevini daha iyi yerine getirebilmesi için denetim anlayışında yaşanan değişim birçok ülkede ve Türkiye’de yakından takip edilerek yeni anlayışa göre yeniden yapılanmalar gündeme gelmektedir.

Uygunluk değerlendirme sektöründe faaliyet gösteren birçok kuruluş için konuyu ele alacak olduğumuzda ise, Türkiye’de denetim mekanizmasının tam olarak neyi hedeflediği ve neyi amaçladığı konusunda eksiklerin olduğu, yapılması gereken denetim mekanizmasının ekonomik nedenler ile bürokratik sebepler arasında bir sıkışma yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu sıkışma kuruluşların denetim mekanizmasına verdiği değeri azaltmakta ve sadece formaliteye dönük uygulamalar ile denetimden beklenen faydalara ulaşılabilme hedeflerinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

Türkiye’de karşılaştığımız üzücü bir diğer tablo ise işletmelerin Yasal Mevzuat ve Yönetmeliklerce zorunlu kılınan denetim sistemleri karşısında aldıkları tavır ve bu uygulamaların kendileri için sadece bir formalite olduğu algısıyla hareket etmeleridir. Şirketlerin bu konuya gerekli önemi vermemeleri ve yayınlanan Yönetmelikleri göz ardı etmelerinden ileri gelen bu durum karşısında, denetim kuruluşları da ne yazık ki bir duruş sergileyememektedirler. Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı bir sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

Bir işletmede yapılması planlanan denetim ile ilgili, alınmak istenen rapor veya sertifikayı sadece formalite olarak gören firmalar bu denetimin amacını hiçbir zaman anlamamakla birlikte, doğabilecek maddi ve manevi sorumlulukların farkında bile olmamaktadırlar. Aslında bu karamsar tabloyu düzeltmek, denetim mekanizmasının farkındalığını arttırmak ve denetleyeni denetleyen bir sistemi kültür haline getirecek politikaları geliştirmekten geçmektedir. Bu politikalar oluşturulurken hızlı adımlar atılmalı ve alınan karar ve kurallar da hiçbir gerekçe ile ötelenmemelidir.

Görüş ve fikirler ışığında bir soru ile kendimizi sorgulamak istersek; Sizce Türkiye’de İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında işletmelerde bulunan “Kaldırma İletme Makinaları, Basınçlı Ekipmanlar, Yangın Tesisatları ve Elektriksel Tesisatlar” ne kadar güvenilirlikte denetlenmektedir?

Koray Gündoğdu

Kurucu / Genel Müdür Koray Gündoğdu

03.11.1983 yılında İzmirde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin oğlu olan Koray GÜNDOĞDU, İlköğrenimini Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, Orta Öğrenimini de Karataş Lisesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatında Fizik bölümü üzerine Yüksek Öğrenimini gerçekleştirdikten sonra, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bölümü üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından kariyerini Uygunluk Değerlendirme sektörü üzerine devam ettirmeye karar vermiştir.

10 yıllı aşan tecrübe ve deneyimleri süresince Uygunluk Değerlendirme sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi ilke edinmiştir. 2014 yılında Femko Şirketini kurarak kısa sürede markalaşma adına köklü adımlar atmış ve Uluslararası areneda bir Türk firmasının adınından söz ettirmiştir.

Linkedin den Takip Edin Koray Gündoğdu: Diğer Yazıları
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için akreditasyon zorunluluğu sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde ve iş yerlerinde artık akım röleleri mutlaka kullanılmalı, hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  Kontrolsüz Kontroller
  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı
  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Kurumsal Haberler

  Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirilmesi
  TÜRKAK Kapsam Genişletmesi
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel