Kontrolsüz Kontroller

Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

Periyodik kontroller bilindiği üzere “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre ekipmanlar için belirlenen sürelerde yapılması gereken kontrollerdir. Fakat bu kontroller firmalar tarafından mecbur kalınmadığı sürece yaptırılmıyor. Firmalara denetim için gittiğimizde maruz kaldığımız tavır ve görüşler yüksek oranda bu konuda hiçbir bilincin olmadığı yönündedir. Periyodik kontrollerde öncelikle bilinmesi gereken esas, bu kontrollerin gerekli uygunsuzlukların tespit ederek düzeltilmesi için önlem almak adına yapıldığıdır. Fakat firmalar ya uygun rapor almak adına denetim yaptırıyor ya da kâğıt üzerinde formlar düzenlenerek firmalara rapor iletimleri sağlanıyor.

Bunun dışında, firmalardan bir önceki periyodik kontrol raporlarını talep ettiğimizde gördüğümüz formlar yönetmelik ve standartlarla bağdaşmadan oluşturulan birçok farklı ve hatalı içerik barındırıyor. Denetim süreleri ile ilgili olarak da işin doğasına aykırı zaman dilimleri içerisinde ekipman kontrollerinin bir şekilde yapıldığını üzülerek izliyoruz. Bu konuda herkes kendine göre bir rapor düzenlemesi yapabiliyor. Bir ekipmanla ilgili gerçek anlamda inceleme kriterlerinin tek tek değerlendirilebilmesi için kontrol süreleri ve incelenecek temel gereklilikler belirlidir ve bu durum firmaların yorum ve inisiyatifine bırakılamaz, bırakılmaması da gerekir. İSGÜM’ün bu alanda bazı çalışmalar yapıyor olmasını olumlu bir adım olarak görsek de sürecin Bakanlık tarafından ağır bir şekilde ilerliyor olması işin ciddiyetini ve kontrol altına alınmasını da güçleştirmeye devam ediyor.

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde yaşanları değerlendirdiğimizde aklımıza gelen şu sorular hala cevapsız kalıyor..

 • Periyodik kontrol konusunda firmalar yeterince bilgili mi?
 • Periyodik kontrol ile ilgili denetimler ne sıklıkta yapılıyor?
 • Denetim firmaları standartlara ne kadar uygun denetimler yapıyor?
 • Sektör içerisinde adını ilk defa duyduğumuz yüzlerce denetim firmasını kim denetliyor?
 • Periyodik kontrollerde tam olarak Akreditasyon neden hala geniş bir alanda zorunlu değil?

Bu sorular gerçekten cevapsız kalan ve bir tülü cevap verecek kişilerin de bulunamadığı sorular olarak kalmaya devam ediyor. Halbuki bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimin sağlanması gerekmektedir. Firmaların fiyat politikaları uyguladıkları adam/gün sürelerindeki haksız rekabetin de önüne geçmek adına bu konuda mutlaka ciddi adımlar atılmalıdır. Sistemde yaşanan bu boşluk haksız rekabeti de beraberinde getirmekte ve bu işi kurallarına uygun yapmaya çalışan firmaları da sitemin dışına çıkmaya itmektedir. Burada kural koyucunun yani Bakanlığın mutlaka çizgileri çok net olarak belirlemesi ve keyfi uygulamaları engelleyecek, çıtayı daha üst seviyelere çıkartacak adımları atması gerekmektedir.

Ülkemizde İSGÜM’ün (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) iyi niyetle yapmaya çalıştığı çalışmaları ve iş ekipmanlarının kontrolleri ile ilgili kaliteyi yukarı çekmek istemesini sonuna kadar desteklemekteyiz. Yalnız denetim hizmetini gerçekleştiren bir kişinin 3-5 günde almış olduğu bir eğitimle bu işi sürdürülebilir bir gerçeklikte yaptığını veya yapacağını düşünmek tek başına asla yeterli olmayacaktır. Yapılan denetim faaliyetlerinde ilgili denetçilerden istenilen objektif deliller, denetime ait uygulama prosedürleri, eğitim ve kabiliyetlerin sürekli güncel tutulması gerekmektedir. Yapılan denetimlerin Bakanlık tarafından Yasal Mevzuatlara dayandırılarak izlenebilirliği sağlanmadığı sürece ne yazık ki bu atılan adımlar sadece geleceği olmayan adımlar olarak kalacaktır.

Nesime Akgöz

Teknik Yönetici / Makina Mühendisi Nesime Akgöz

Makine Mühendisi ve aynı zamanda UDK Teknik Yöneticisi olan Nesime AKGÖZ, 10 Mayıs 1993 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini burada tamamlayarak, lise öğrenimine İzmir Büyükçiğli Anadolu Lisesinde devam etmiş ve daha sonra da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamlayarak 2015 yılında Makina Mühendisi olarak lisansını tamamlamıştır.

Mezun olduktan sonra Uluslararası Mevzuat ve standartlara uygunluğun değerlendirildiği bir Onaylanmış Kuruluş olan Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim ve Belgelendirme Şirketinde kariyerine başlamıştır. Sırası ile Hizmet Koordinasyon Departmanı, Periyodik Kontrol Departmanı ve Ürün Belgelendirme Departmanında görev alan Nesime Akgöz, kariyerine Laboratuvar Akreditasyon çalışmalarını da ekleyerek yetkinliğini arttırmıştır. Tüm bu tecrübe ve deneyimleri doğrultusunda Uygunluk Değerlendirme Koordinatörlüğü görevine getirilmiş ve şuan aktif şekilde görevini sürdürmektedir.

Linkedin den Takip Edin Nesime Akgöz: Diğer Yazıları
 • Standartların Gücü!

  Standartların Gücü!

  Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Devamı
 • Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

  Devamı
 • RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

  Devamı
 • LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel