Makine emniyet yönetmeliğinin CE Uygunluk İşareti deklarasyonuna göre İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, imal edilen makinaların ve emniyet parçalarının bu Yönetmeliğe uygun olduğunu belgelemek üzere, Ek II(A) veya Ek II(C)’ye göre AT Uygunluk Beyanı düzenler. İlaveten, sadece makinalar için geçerli olmak üzere, İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi makinaların üzerine 8 inci maddede belirtilen […]

Devamı..

Her modül asansörün farklı alanını kapsarken, asansör B modülü ise asansörün tasarımını kapsar. Firmamız, onaylanmış kuruluş olarak asansör direktiflerinin uygunluğunu denetler ve bu denetlemeye göre uygunluk raporu verir, onaylar. Asansör üreten firmanın, asansör B modülü ile bir işi olmaz. Femko, asansörünüzün uygunluğunu denetledikten sonra AB Tip belgesi düzenler. Aslında AT Tip incelemesi, asansörlerin Modül E’ye […]

Devamı..

2014/33/EU direktifine göre, CE belgesi yasal bir zorunluluk sebebi olmuştur. İşletmeler, herhangi bir Montaj, bakım veya revizyon hizmeti sunuyorsa, ISO 9001:15 kalite yönetim sistemlerini uygulamalı ve yapmış oldukları elektrikli ve hidrolik asansör montajlarını ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını da Onaylanmış Kuruluşa onaylatmak zorundadır. Sadece Onaylanmış Kuruluşun onayıyla yapılan montaj üzerine CE işaretlemesi yaptırabilirler. CE uygunluk […]

Devamı..

Uygunluk belgesi, her modül asansörde farklı olarak alınmaktadır. Bu farklılıklar, asansörün uzunluğuyla, motoruyla, hacmiyle, elektrikli mi hidrolik mi olduğuyla ilgilidir. Bu farklılıkların belirlenmesinden sonra ilgili kontroller yapılır ve uygun bulunursa belgelendirme yapılır. Attestation of Conformity ise, uygunluk onayıdır ve gönüllülük ilkesiyle verilir. Onaylanmış kuruluş, Makine emniyet yönetmeliğinde bahsedilen koruma prensiplerine uygun olduğunu onaylarsa Attestation of […]

Devamı..

Attestation of Compliance yani uygunluk değerlendirme denetimi, Femko’nun Muayene ve Uygunluk değerlendirme kuruluşu olmasının verdiği güçle  tüm çalışanlarıyla tarafsız, bağımsız ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak çalışır ve bu denetimi titizlikle yapar. Belgelendirme işlemlerinde müşterilerimizin de memnuniyetini en üst seviyede karşılayarak firmamızın kalitesinden ve hedeflerinden ödün vermeden, müşterileri arasında ayrımcılık yapmadan, tüm faaliyetlerini ilkeleri dahilinde gerçekleştirmeyi […]

Devamı..

Asansörün bakımını, montajını ve revizyonunu yapmakta olan firmaların ISO 9001:2008 yönetmeliğindeki kalite yönetim sistemleri kendi firmalarında uygulamalı, yapmış oldukları hidrolik veya elektrikli asansör montajının bu yönetmeliğe uygunluğuna bakmalıdırlar. Bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra da kendilerini Onaylanmış kuruluşa onaylatmalılardır. 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle, bu belgelendirme işlemlerini EN 81:20 yönetmeliğindeki standartlara uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir. […]

Devamı..

Asansör montajı, bakımı ve revizyonu yapan firmaların ISO 9001:2008 yönetmeliğindeki kalite yönetim sistemleri kendi firmalarında uygulamalı, yapmış oldukları hidrolik veya elektrikli asansör montajının bu yönetmeliğe uygunluğuna bakmalılardır. Bu işlemleri yaptıktan sonra, kendilerini akredite olmuş onaylanmış kuruluşa onaylatmalılardır. 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle de, bu belgelendirme işlemlerini EN 81:20 standartlarına uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Sadece […]

Devamı..

Türkiye’de Bilim ve Sanayi Bakanlığı, 2006/42/EC machinery directive yönetmeliğini dikkate alarak 2006/42/AT Makina emniyet yönetmeliği yayımlamış ve ardından yürürlüğe sokmuştur. Makina emniyet yönetmeliğinin 2006/42/EC yönetmeliğine göre en az bir parçası hareketli, ayrı parça veya parça gruplarından oluşan malları işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan bütün makinaların arızalı olmasında veya kötü çalışma koşullarında bulunulduğunda, zararlı maddelerin etkisine […]

Devamı..

Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2006/42/EC Machinery Directive yönetmeliği baz alınarak 2006/42/AT Makine emniyet yönetmeliği yayınlamış ve yürürlüğe girmiştir. Makina emniyet yönetmeliği, en az bir parçası hareketli, ayrı parça veya parça gruplardan oluşan malları işlemeye, taşımaya ya da ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ile arıza veya kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalabilecek […]

Devamı..

Bu yönetmelik Avrupa birliği mevzuatına uyum ile ilgilidir. Bu yönetmelik, üye ülkelerin asansörler ve asansörlerin güvenlik aksamlarına ilişkin yasalarının uyumlaştırılması hakkındaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/AB sayılı Avrupa parlamentosu ve Konsey direktifi esas alınarak Avrupa birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamındaki asansörler, yönetmeliğin EK-1 bölümünde yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır. Bu […]

Devamı..