Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)

Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)

BİLGİSAYARLAR VE BİLGİSAYAR SUNUCULARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak bilgisayar ve bilgisayar sunucularının piyasaya sürülmesine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, harici veya dahili güç kaynağı üzerinden dahil olmak üzere doğrudan alternatif akım (AC) şebekesinden çalışan;

 1. a) Masaüstü bilgisayarları,
 2. b) Entegre masaüstü bilgisayarları,
 3. c) Dizüstü bilgisayarları (tablet bilgisayarlar, slate bilgisayarlar ve mobil ince istemciler dâhil),

ç) Masaüstü ince istemcileri,

 1. d) İş istasyonları,
 2. e) Mobil iş istasyonları,
 3. f) Küçük ölçekli sunucuları,
 4. g) Bilgisayar sunucuları,

kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

 1. a) Blade sistem ve bileşenleri,
 2. b) Sunucu cihazları,
 3. c) Çok düğümlü sunucuları,

ç) Dörtten fazla işlemci yuvasına sahip bilgisayar sunucuları,

 1. d) Oyun konsolları,
 2. e) Takma birimleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,
 2. b) Bilgisayar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (AB) 617/2013 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 1. a) Ayrık Grafik Kartı (dGfx): Yerel bir bellek kontrol arayüzü ve yerel bir özel grafik belleği ile bir veya daha fazla grafik işlemci birimi (GPU) içeren ayrık bir dahili bileşen anlamına gelmektedir ve aşağıdaki kategorilerden birinde yer alır:
 2. G1 (FB_BW ≤ 16),
 3. G2 (16 < FB_BW ≤ 32),
 4. G3 (32 < FB_BW ≤ 64),
 5. G4 (64 < FB_BW ≤ 96),
 6. G5 (96 < FB_BW ≤ 128),
 7. G6 (FB_BW > 128 (FB Veri Genişliği < 192-bit)),
 8. G7 (FB_BW > 128 (FB Veri Genişliği ≥ 192-bit)).

Çerçeve tampon bant genişliği (FB_BW), bir dGfx üzerindeki tüm GPU’lar tarafından saniyede işlenen veri miktarı anlamına gelmektedir ve aşağıdaki formülle hesaplanır:

Çerçeve tampon bant genişliği = (Veri Hızı x Veri Genişliği)/(8 x 1000)

Bu formül aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 1. Çerçeve tampon genişliği Gigabayt/saniye (GB/s) ile ifade edilir;
 2. Veri hızı, MHz ile ifade edilen etkin bellek veri sıklığıdır;
 3. Veri genişliği, bit (b) ile ifade edilen bellek çerçeve tampon (FB) veri genişliğidir;
 4. Formüldeki ‘8’, hesaplamayı Bayt’a dönüştürür;
 5. 1000’e bölerek, Megabayt Gigabayt’a dönüştürülür.
 6. b) Bilgisayar: Mantıksal işlemler gerçekleştiren, verileri işleyen, giriş aygıtlarını kullanma ve bilgi çıktılarını ekranda görüntüleme yeteneğine sahip ve normalde işlemler gerçekleştirmek üzere bir merkezi işlem birimi (CPU) içeren bir cihaz anlamına gelmektedir. CPU bulunmuyorsa cihaz, bilgisayarlı işlem birimi olarak çalışan bir bilgisayar sunucusuna istemci ağ geçidi işlevi görmektedir.
 7. c) Bilgisayar sunucusu: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü ince istemciler, internet protokol (IP) telefonları veya diğer bilgisayar sunucuları gibi istemci cihazları için hizmetler sunan ve ağ tabanlı kaynakları yöneten bir bilgisayar ürünüdür. Bir bilgisayar sunucusu, genellikle veri merkezlerinde ve ofis/şirket ortamlarında kullanılmak üzere piyasaya sürülür. Bilgisayar sunucularına doğrudan klavye veya fare gibi kullanıcı giriş cihazlarıyla değil, ağ bağlantıları ile erişim sağlanır. Bir bilgisayar sunucusu aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 8. Bilgisayar sunucusu işletim sistemlerini (OS) ve/veya hipervizörleri desteklemek için tasarlanmıştır ve kurulumunu kullanıcının yaptığı kurumsal uygulamaları çalıştırmayı amaçlar,
 9. Hata düzeltme kodunu (ECC) ve/veya tampon belleği destekler (hem çift yönlü tampon bellek modülleri (DIMMs) hem de yerleşik (BOB) tampon konfigürasyonları),
 10. Bir veya daha fazla AC-DC güç kaynağı ile piyasaya sürülür,
 11. Tüm işlemcilerin paylaşımlı sistem belleğine erişimi vardır ve bağımsız olarak tek bir OS veya hipervizör tarafından görülür.

ç) Blade sistem ve bileşenler: Farklı türde blade depolama ve sunucuların yerleştirildiği bir kasadan (blade kasa) oluşan bir sistem anlamına gelmektedir. Kasa, sunucu ve depolama bileşenlerinin bağlı olduğu paylaşımlı kaynaklar sunar. Blade sistemleri, çoklu bilgisayar sunucularını veya depolama birimlerini tek bir kasa içerisinde bir araya getirmek üzere ölçeklenebilir bir çözüm olarak ve teknisyenlerin blade sistemlerine (blade sunucularına) sahada kolaylıkla ekleme yapabileceği veya (sistem çalışırken) değiştirebileceği şekilde tasarlanmıştır.

 1. d) Çok düğümlü sunucu: Bir veya birden fazla güç kaynağını paylaşan iki veya daha fazla bağımsız bilgisayar sunucusu (veya düğümü) yerleştirilmiş bir kasadan oluşan bir sistemdir. Tüm düğümler için toplam güç, paylaşımlı güç kaynaklarından sağlanır. Çok düğümlü bir sunucu, tek bir kasa olarak tasarlanmıştır ve sistem çalışırken değiştirilmek üzere yapılandırılmamıştır.
 2. e) Dahili depolama birimi: Verilerin kalıcı olarak belleğe kaydedilmesini sağlayan dahili bir bileşen anlamına gelmektedir.
 3. f) Dahili güç kaynağı: Bilgisayarı veya bilgisayar sunucusunu çalıştırmak için şebekeden gelen AC gerilimini DC gerilimine dönüştürmek için tasarlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip bir bileşen anlamına gelmektedir:
 4. Bilgisayar veya bilgisayar sunucusunun kasası içerisinde bulunur, ancak ana bilgisayar veya bilgisayar sunucu kartından ayrıdır.
 5. Güç kaynağı, güç kaynağı ile şebeke gücü arasında ara devre olmaksızın tek bir kabloyla şebekeye bağlanır.
 6. Entegre bir masaüstü bilgisayardaki bir ekrana DC bağlantısı hariç, güç kaynağı ile bilgisayar veya bilgisayar sunucusu bileşenleri arasındaki tüm güç bağlantıları bilgisayar kasası içindedir.

Bir bilgisayar veya bilgisayar sunucusu tarafından kullanılmak üzere, harici bir güç kaynağından gelen tekli DC gerilimini çoklu gerilimlere dönüştürmek için kullanılan dahili DC-DC dönüştürücüleri dahili güç kaynağı olarak kabul edilmez.

 1. g) Dizüstü bilgisayar: Özellikle taşınabilir olarak ve bir AC güç kaynağına bağlanarak veya bağlanmadan uzun süre çalıştırılmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar anlamına gelmektedir. Dizüstü bilgisayarlar, görüntülenebilir köşegen ekran büyüklüğü en az 22,86 cm (9 inç) olan entegre bir ekrana sahiptir ve entegre bir batarya ile veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışma yeteneğine sahiptir. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca aşağıdaki alt türleri içermektedir:
 2. Tablet bilgisayar: Hem iliştirilmiş dokunmatik bir ekran, hem de iliştirilmiş fiziksel bir klavye içeren ve bir tür dizüstü bilgisayar olan bir ürün anlamına gelmektedir.
 3. Slate bilgisayar: Entegre dokunmatik bir ekran içeren, ancak kalıcı bir iliştirilmiş fiziksel klavyesi bulunmayan bir tür dizüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.
 4. Mobil ince istemci: Temel işlevsellik elde etmek için uzak bir bilgisayar kaynağı (örneğin, bilgisayar sunucusu, uzak iş istasyonu) bağlantısına güvenen ve ürüne tümleşik dönen saklama ortamı bulunmayan bir dizüstü bilgisayar türü anlamına gelmektedir.

Aşağıda belirtilen dizüstü bilgisayar kategorileri, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda tanımlanmıştır:

 1. ‘Kategori A’ dizüstü bilgisayar, Kategori B, Kategori C, Kategori D dizüstü bilgisayar tanımlarına uymayan dizüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.
 2. ‘Kategori B’ dizüstü bilgisayar, en az bir ayrık grafik kartına (dGfx) sahip dizüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.
 3. ‘Kategori C’ dizüstü bilgisayar, asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 4. CPU içinde en az iki fiziksel çekirdek,
 5. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği,
 6. G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun ayrık bir grafik kartı (dGfx).

Dizüstü bilgisayar tanımına uyabilecek ancak, boştaki güç ihtiyacı 6 W’den az olan ürünler, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda dizüstü bilgisayar olarak değerlendirilmez.

ğ) Dörtten fazla işlemci yuvasına sahip bilgisayar sunucusu: Bir işlemcinin kurulumu için tasarlanmış dörtten fazla arayüz içeren bir bilgisayar sunucusu anlamına gelmektedir.

 1. h) Ekran uyku modu: Ekran biriminin bağlı bir cihazdan veya dahili bir uyarandan (bir zamanlayıcı veya meşgul sensörü gibi) işaret aldıktan sonra geçtiği güç modu anlamına gelmektedir. Ekran birimi, kullanıcının ürettiği bir girdi işaretiyle de bu güç moduna girebilir. Ekran, bağlı bir cihaz, ağ, uzaktan kumanda ve/veya dahili uyarandan işaret aldığında çalışır moda geçmelidir. Ekran, uyku modundayken ürün bilgileri veya durum görüntüleri veya algılayıcı temelli işlevler gibi kullanıcı odaklı veya koruyucu fonksiyonlar haricinde görüntü üretmez.

ı) Entegre masaüstü bilgisayar: Bilgisayar ve ekran biriminin tek bir birim halinde olduğu, AC gücünü tek kablo ile alan bir bilgisayar anlamına gelmektedir. Entegre masaüstü bilgisayarlar iki şekilde olabilir: (1) ekran ve bilgisayar, fiziksel olarak birleşik tek bir birim halindedir; (2) ekran bilgisayardan ayrıdır, ancak doğru akım (DC) güç kablosu ile ana kasaya bağlanmaktadır. Entegre bir masaüstü bilgisayarın kalıcı bir yerde konumlanması amaçlanmıştır ve taşımak üzere tasarlanmamıştır. Entegre masaüstü bilgisayarlar, temelde işitsel-görsel sinyallerin görüntülenmesi ve alınması için tasarlanmamıştır. Aşağıda belirtilen entegre masaüstü bilgisayar kategorileri, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda tanımlanmıştır:

 1. ‘Kategori A’ entegre masaüstü bilgisayar, Kategori B, Kategori C, Kategori D entegre masaüstü bilgisayar tanımlarına uymayan entegre masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.
 2. ‘Kategori B’ entegre masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir entegre masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 3. CPU içinde iki fiziksel çekirdek,
 4. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği.
 5. ‘Kategori C’ entegre masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir entegre masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 6. CPU içinde üç veya daha fazla fiziksel çekirdek,
 7. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin konfigürasyonu:
 8. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği,
 9. Ayrık bir grafik kartı (dGfx).
 10. ‘Kategori D’ entegre masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir entegre masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 11. CPU içinde en az dört fiziksel çekirdek,
 12. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin konfigürasyonu:
 13. Asgari dört gigabayt (GB) sistem belleği,
 14. G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun ayrık bir grafik kartı (dGfx).
 15. i) Harici güç kaynağı: Aşağıdaki özelliklere sahip bir cihaz anlamına gelmektedir:
 16. Şebeke güç kaynağından gelen alternatif akım (AC) gücü girdisini düşük gerilimli doğru akım (DC) veya AC çıktısına dönüştürmek için tasarlanmıştır.
 17. Aynı anda yalnızca bir DC veya AC çıkış gerilimini dönüştürme yeteneğine sahiptir.
 18. Ana yükü teşkil eden ayrı bir cihazla kullanılması amaçlanmıştır.
 19. Ana yükü teşkil eden cihazdan ayrı bir fiziksel kasa içermektedir.
 20. Ana yükü teşkil eden cihaza, çıkarılabilir veya fiziksel bağlantılı erkek/dişi elektrik bağlantısı, kablo, kordon veya diğer kablolama yoluyla bağlanır.
 21. Nominal çıkış gücü 250 Watt miktarını geçmez.
 22. j) İki düğümlü sunucu: İki sunucu düğümü içeren basit birçok düğümlü sunucu konfigürasyonu anlamına gelmektedir.
 23. k) İş istasyonu: Yoğun hesaplama içeren diğer görevlerin yanı sıra temelde grafikler, Bilgisayar Destekli Tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan yüksek performanslı ve tek kullanıcılı bir bilgisayar anlamına gelmektedir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 24. Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) en az 15.000 saattir,
 25. Hata düzeltme koduna (ECC) ve/veya tampon belleğe sahiptir,
 26. Aşağıdaki beş özellikten en az üçüne sahiptir:
 27. Yüksek kalitede grafikler için ek güç desteğine sahiptir (örneğin, çevre birimleri bağlantı kartı (PCI)-E 6-pin 12 V ek güç beslemesi),
 28. Grafik yuvasına ve/veya PCI-X desteğine ek olarak, sistemi anakart üzerinde x4 PCI-E’den daha fazlası için yapılandırılmıştır,
 29. Tek biçimli bellek erişimi (UMA) grafiklerini desteklemez,
 30. Beş veya daha fazla PCI, PCI-E veya PCI-X yuvası içerir,
 31. İki veya daha fazla CPU için çoklu işlemci desteği vardır (fiziksel olarak ayrı CPU paketlerini/yuvalarını desteklemelidir; yani tek birçok çekirdekli CPU desteği yoktur).
 32. l) Küçük ölçekli sunucu: Genellikle masaüstü bilgisayar bileşenlerini bir masaüstü biçim katsayısı içinde kullanan, ancak temelde diğer bilgisayarlar için depolama makinesi olarak kullanılmak üzere ve ağ altyapı hizmetleri ve veri/ortam barındırma hizmeti sunmak gibi işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip bir tür bilgisayar anlamına gelmektedir:
 33. Tüm veri işleme, depolama ve ağ arayüzü bağlantısı tek bir kasa içinde yer alacak şekilde, masaüstü bilgisayarlara benzer pedestal, tower sunucu kasa veya diğer biçim katsayıları içinde tasarlanmıştır,
 34. Günün 24 saati, haftanın 7 günü çalışacak şekilde tasarlanmıştır,
 35. Temelde ağ bağlantılı istemci birimleri yoluyla birkaç kullanıcıya hizmet eden eşzamanlı çok kullanıcılı bir ortamda çalışmak için tasarlanmıştır,
 36. Bir işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülüyorsa, işletim sistemi ana sunucu veya alt uç sunucu uygulamaları için tasarlanmıştır,
 37. G1 haricinde herhangi bir sınıflandırmaya uyan ayrık bir grafik kartı (dGfx) ile birlikte piyasaya sürülmez.
 38. m) Masaüstü bilgisayar: Ana birimin kalıcı bir yerde konumlanması amaçlanan ve taşımak üzere tasarlanmamış, harici bir ekran ve klavye ve fare gibi harici çevre birimleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış bir bilgisayardır. Aşağıda belirtilen masaüstü bilgisayar kategorileri, bu Tebliğin amaçları doğrultusunda tanımlanmıştır:
 39. ‘Kategori A’ masaüstü bilgisayar, Kategori B, Kategori C, Kategori D masaüstü bilgisayar tanımlarına uymayan masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir.
 40. ‘Kategori B’ masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 41. CPU içinde iki fiziksel çekirdek,
 42. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği.
 43. ‘Kategori C’ masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 44. CPU içinde üç veya daha fazla fiziksel çekirdek,
 45. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin konfigürasyonu:
 46. Asgari iki gigabayt (GB) sistem belleği,
 47. Ayrık bir grafik kartı (dGfx).
 48. ‘Kategori D’ masaüstü bilgisayar, aşağıdakileri içeren bir masaüstü bilgisayar anlamına gelmektedir:
 49. CPU içinde en az dört fiziksel çekirdek,
 50. Aşağıdaki iki özellikten en az birinin konfigürasyonu:
 51. Asgari dört gigabayt (GB) sistem belleği,
 52. G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun ayrık bir grafik kartı (dGfx).
 53. n) Masaüstü ince istemci: Temel işlevsellik elde etmek için uzak bir bilgisayar kaynağı (örneğin, bilgisayar sunucusu, uzak iş istasyonu) bağlantısına güvenen ve ürüne tümleşik dönen saklama ortamı bulunmayan bir bilgisayar anlamına gelmektedir. Masaüstü ince istemcinin ana birimi, kalıcı bir konumda kullanılması (örneğin bir masa üstünde) ve taşınamaz olması gerekmektedir. Masaüstü ince istemciler, bilgi çıktılarını harici veya ürüne dâhil edilmiş olması halinde dahili bir ekrana yansıtabilir.
 54. o) Merkezi İşlem Birimi (CPU): Bilgisayarda talimatların yorumlanmasını ve gerçekleştirilmesini kontrol eden bir bileşen anlamına gelmektedir. CPU’lar, ‘işletim sistemi çekirdekleri’ olarak bilinen bir veya daha fazla fiziksel işlemciler içerebilir. İşletim çekirdeği, fiziksel olarak mevcut bir işlemci anlamına gelmektedir. Bir veya daha fazla işletim çekirdeğinden türetilen ilave ‘sanal’ veya ‘mantıksal’ işlemciler, fiziksel çekirdek değildir. Bir işlemci paketi, tek bir CPU fiziksel yuvasında birden fazla işletim çekirdeği içerebilir. CPU’daki toplam işletim çekirdeği sayısı, tüm CPU fiziksel yuvalarına bağlı cihazlar tarafından sağlanan işletim çekirdeklerinin toplamına tekabül eder.

ö) Mobil iş istasyonu: Bilgisayar oyunları haricinde yoğun hesaplama içeren diğer görevlerin yanı sıra genellikle grafikler, bilgisayar destekli tasarım, yazılım geliştirme, finansal ve bilimsel uygulamalar için kullanılan, özellikle taşınabilir olarak ve bir AC güç kaynağına bağlanarak veya bağlanmadan uzun süre çalıştırılmak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı ve tek kullanıcılı bir bilgisayar anlamına gelmektedir. Mobil iş istasyonları entegre bir ekrana sahiptir ve entegre bir batarya ile veya diğer taşınabilir güç kaynakları ile çalışma yeteneğine sahiptir. Mobil iş istasyonlarının büyük kısmı harici bir güç kaynağı kullanır ve entegre bir klavyeye ve işaret aygıtına sahiptir. Mobil iş istasyonları aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 1. Arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF) en az 13.000 saattir,
 2. En az G3 (FB Veri Genişliği > 128-bit), G4, G5, G6 veya G7 sınıflandırmasına uygun ayrık bir grafik kartına (dGfx) sahiptir,
 3. Üç veya daha fazla dahili depolama cihazı eklenebilir,
 4. En az 32 GB sistem belleğini destekler.
 5. p) Oyun konsolu: Temel işlev olarak video oyunları oynamak üzere tasarlanmış şebeke güç kaynağına bağlı bağımsız bir cihaz anlamına gelmektedir. Oyun konsolu, temelde ana oyun oynama ekranı olarak harici bir ekran çıkışı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Oyun konsolları, tipik olarak bir CPU sistem belleği ve bir grafik işleme birimi veya birimleri (GPU) içerir ve sabit sürücüler ve diğer dahili saklama seçenekleri ve optik sürücüler içerebilir. Oyun konsolları, giriş cihazı olarak harici bir klavye veya fare yerine kumanda kolları veya diğer interaktif kollarla çalışır. Oyun konsolları, normalde kişisel bilgisayar işletim sistemleri içermez, daha ziyade oyun konsollarına özgü işletim sistemleriyle çalışır. Temel oyun oynama ekranı olarak entegre bir ekran içeren ve bir AC güç kaynağına doğrudan bağlanarak değil, entegre bir bataryayla veya diğer taşınabilir güç kaynaklarıyla çalışan taşınabilir oyun cihazları da bir tür oyun konsolu olarak değerlendirilir.
 6. r) Takma birimi: Çevre birimlere bağlanabilirliği artırmak veya bağlantıları konsolide etmek gibi görevler için bir bilgisayara bağlanmak üzere tasarlanmış ayrık bir ürün anlamına gelmektedir. Takma birimleri, bağlantılı bilgisayardaki dahili bataryaların şarj edilmesini de kolaylaştırabilir.
 7. s) Sunucu cihazı: Belirlenmiş bir görevi veya sıkı sıkıya bağlantılı bir dizi görevi yerine getirmek için kullanılmak üzere, kurulumu önceden yapılan bir işletim sistemi ve uygulama yazılımı içeren bir bilgisayar sunucusu paketi anlamına gelmektedir. Bir sunucu cihazı, bir veya daha fazla ağ aracılığıyla çalışır ve normalde bir web arayüzü veya komut satırı arayüzüyle yönetilir. Sunucu cihazı donanım ve yazılım konfigürasyonları, sağlayıcı tarafından ağ veya depolama dâhil spesifik bir görev için özelleştirilmektedir ve kullanıcının sağladığı yazılımları çalıştırmak için tasarlanmamıştır.

ş) Ürün tipi: Masaüstü bilgisayar, entegre masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masaüstü ince istemci, iş istasyonu, mobil iş istasyonu, küçük ölçekli sunucu, bilgisayar sunucusu, blade sistem ve bileşenleri, çok düğümlü sunucu, sunucu cihazı, oyun konsolu, takma birimi, dahili güç kaynağı veya harici güç kaynağı anlamına gelmektedir.

Eklerin amacı doğrultusunda, ilave tanımlar Ek-I’de belirtilmektedir.

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

MADDE 5 – (1) Bilgisayarlar ve bilgisayar sunucuları için çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek-II’de belirtilmektedir.

(2) Bilgisayarların ve bilgisayar sunucularının uygulanabilir çevreye duyarlı tasarım gereklerine uyumu, Ek-III’te belirtilen yöntemler uyarınca ölçülür.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme prosedürleri, Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrol sistemleri veya Ek-V’inde belirtilen uygunluk değerlendirmesi yönetim sistemine göre yerine getirilir.

Piyasa gözetimi ve doğrulama prosedürü

MADDE 7 – (1) Piyasa gözetimi, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen kurallar uyarınca yürütülür.

(2) Bilgisayar ve bilgisayar sunucularının uygulanabilir çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk kontrolü, Ek-III’ün 2 nci bendinde belirtilen doğrulama prosedürüne göre yürütülür.

Belirleyici ölçütler

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada mevcut olan en iyi performansa sahip ürünlere ve teknolojiye ilişkin belirleyici ölçütler, Ek-IV’te tanımlanmaktadır.

Yürürlüğe girme ve uygulama

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin; Ek-II’nin 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 ve 7.3 bentleri 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(2) Bu Tebliğin; Ek-II’sinin 1.2 ve 1.4 bentleri, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır.

(3) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.