Görevlendirme Tebliği – Resmi Gazete

Görevlendirme Tebliği – Resmi Gazete

Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/14)

Madde 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2705 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Limited Şirketinin Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Kuruluşumuz, Makine Emniyeti Yönetmeliği ve Asansör Yönetmeliği kapsamında 28.04.2017 tarihli 30051 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak faaliyetlerine başlamak üzere yetkilendirilmişlerdir.

Bu yetki ile Femko Corporation, ilgili yönetmelikler kapsamında imalat ve montaj faaliyetleri gösteren kuruluşların uygunluk değerlendirme işlemlerine başlamıştır.