İdari ve Mali Yapımız Hakkında Bilgilendirme

Tüm hisseleri Koray Gündoğdu’ya ait olan Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti.’nin idari ve mali açıdan herhangi bir kişi ya da kuruluş ile bağlayıcı bir ticari ilişkisi bulunmamakta olup, herhangi bir ortaklık yapısına da sahip değildir.