amortisör

1. GİRİŞ Karayolu taşıtlarının süspansiyon sistemlerinde kullanılan geleneksel ve strat (taşıyıcı) teleskopik amortisörlerinin tarifine, numune alma ve muayene ile piyasaya arz şekline dairdir. 2. AMAÇ Amortisörlere yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç; Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti, Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi, Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk […]

Devamı..