elektrik motorları

Femko Belgelendirme; 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği kapsamında ex-proof cihazlar (Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu sistemler) üreten imalatçılara, Patlamadan Korunma Dokümanı, Ek 3 (Modül B) AB Tip İncelemesi Modülü (seri üretim için belgelendirme), EK 4 (Modül D) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu, EK 6 (Modül C1) Denetimli Ürün Deneyi […]

Devamı..

I. GİRİŞ Sanayide yaygın bir şekilde kullanılan elektrik motorlarının enerji verimliliği açısından uyması gereken temel gereklerin kontrolünü amaçlamaktadır. Elektrik motorlarının sanayide en fazla kullanıldığı yerler, fan ve havalandırma sistemleri, pompalar, kompresörler ve diğer kullanım alanlarıdır. II. AMAÇ Nisan 2012 tarihinden sonra ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen, 2, 4, 6 kutuplu, anma […]

Devamı..