laoratuvar
İş Hijyeni Ölçümlerinde Yetkili Laboratuvarlar Kapasitelerini Geliştiriyor

İş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerinde ortam ya da kişisel maruziyet ölçümü yapan, İSGÜM tarafından yetkilendirilen ve denetlenen laboratuvarların, güncel bilimsel gelişmeler ışığında faaliyet göstermelerini temin etmek amacıyla eğitimler düzenlenmiştir. Ölçümlerde Yetkilendirilmiş Laboratuvar Zorunluluğu İSG alanında, çalışanların korunabilmesi için önleyici politikaların uygulanabilmesinde başlıca atılması gereken adımlardan biri ortamdaki risklerin düzeylerinin belirlenmesidir. Ortam ölçümleri ve kişisel […]

Devamı..