T kategorisi

1. GİRİŞ 2003/37/AT “Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (TORTOY) kapsamında yer alan Kategori T: Tekerlekli traktörler, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 2. AMAÇ Kategori T: Tekerlekli traktörler, Kategori C: Paletli traktörler, Kategori R: Römorklar ve […]

Devamı..