Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Eğitimi

Femko Corporation olarak; Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ve Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) kapsamında asansör sistemlerinin periyodik kontrolünde görev alacak Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendislerinin Belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitime bu alanda görevli personellerimiz ve görevlendirilecek personellerimiz ile katılım saplanmış olup, ilgili kapsamda tüm personellerimizin eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

Eğitimin İçeriği

  • Tanışma ve Programın Anlatılması, Tüzük ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
  • Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar)
  • Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.)
  • Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi)
  • Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)
  • Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)
  • Temel Hidrolik Eğitimi
  • Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi
  • Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi