Etkili Zaman Yönetimi ve Süreçlerin İyileştirilmesi Eğitimi

Bu eğitim sonucunda katılımcılar firmalarındaki süreçlerini belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir bir düzeye gelirler.