Elektriksel Güvenlik Testleri - LVD Testi

Elektriksel Güvenlik Testleri - LVD Testi - Femko

Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi)

Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (Low Voltage Directive – LVD) kapsamında değerlendirilen elektrikle çalışan tüm cihazların ve ürünlerin, elektriksel güvenlik testlerinin yaptırılması ve raporlanması önem arz etmektedir. Üretici firmalar, CE markalaması yani işaretlemesi yapabilmeleri için oluşturdukları teknik dosyalarının içerisinde ürünlerine ait LVD test raporlarını da muhafaza etmelidir.

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu piyasa gözetim işlemlerinde cezai durumlarla ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için üretici firmalar ürünlerinin elektriksel güvenlik testlerini muhakkak yaptırmalı ve ilgili test raporlarını ilgili ürünün teknik dosyasının içinde muhafaza etmelidirler. Teknik dosyasında test raporları olmayan alçak gerilim cihazları için yapılan CE markalaması yani işaretlemesi yasal nitelik taşımamaktadır.

Femko Corporation, Alçak Gerilim Cihazları Direktifi ( LVD ) yani Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik kapsamında bulunan tüm cihazlar için, ürün kategorisine bağlı ilgili standartlara uygun olarak “Kaçak Akım Testi, Topraklama, Elektrik Dayanımı, Giriş Gücü ve Akımı, Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testi, Çekme Testi, Bilye Basınç Testi, Deşarj Testi, Neme Dayanıklılık, Gerilimli Bölümlere Erişilmeye Karşı Koruma, Isınma Testi, Yüksek Gerilim Testi, Yapısal Test, Gerilim Düşümü Testi, Kızaran Tel testi, İzolasyon Testi, Olağandışı Çalışma testi, Süreklilik Testi, Fonksiyonel Testler, Etiket Dayanıklılığı, Boşalma Süresi Tayini” gibi elektriksel güvenlik test hizmetlerini sunmaktadır.

Femko LVD Laboratuvarı olarak, akredite test hizmetleri sunan firmamızda yapılan her bir test için lvd standartlarının tespiti ürün ailelerine bağlı olarak veya genel standartlar ışığında gerçekleştirilmektedir. Her ürün için yapılacak lvd testleri ve uygulanacak test değerleri bu çerçevede belirlenmekte ve lvd test fiyatları da yapılacak test çeşitliliğine göre belirlenmektedir. Akredite LVD testi yapan firmaların gerçekleştirdikleri lvd deneyleri ve yapılan testler sonucunda elde edilen verilere göre sundukları lvd raporları uluslararası geçerliliği olan bir resmiyet kazanmaktadır. Alanında uzman kadrosu ve gelişmiş yenilikçi test laboratuvarları ile profesyonel hizmetler sunan Femko, Avrupa birliği tarafından uluslararası tanınırlığı olan bir onaylanmış kuruluş olmasının yanı sıra gerek Türkiye’de gerekse dünya üzerinde bir çok firmanın test ve belgelendirme ihtiyaçlarına çözümler sunan akredite bir denetim kuruluşudur. Femko lvd testi alanlarındaki çalışmalarını Türkak Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

 

LVD Test Cihazı - Femko

Alçak Gerilim Yönetmeliği İçin Test Standartları (LVD Test Standartları)

2014/35/AB (ex.2006/95/AT): Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) kapsamı içerisinde;
TS 2000 EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
TS 2418 EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
TS 10316 EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
TS 3205 EN 60034-1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
TS 4535 EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
TS 2127 EN 60065 Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 62031 LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
TS IEC 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan
TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

Sıkça Sorulan Sorular

LVD, Avrupa birliği içinde bulunan ülkelerde serbest dolaşım hakkı bulunan ürünler için uygunluk belgelendirme işlemidir. Yapılacak test ve ölçümler ile bu belge alınabilmektedir. LVD, düşük voltaj direktifi (Low voltage directive) anlamına gelmektedir.
Femko belgelendirme, LVD direktifleri kapsamında değerlendirilen ayrıca elektrikle çalışan cihazların ve ürünlerin LVD güvenlik testlerini yapmakta ve raporlamaktayız.
LVD test için “Belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmek” kapsamında LVD testleri yapılmaktadır. Bu yönetmeliğin amacı; iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
LVD testleri “Belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmek” kapsamında Yüksek gerilim testi, Kaçak akım testi, Toprak sürekliliği testi, izolasyon direnci testi, yalıtım direnci testi, Topraklama testi, gerilim düşümü testi, elektrik dayanımı, Deşarj testi, Basınç testi, Isınma testi, Boşalma süresi tayini, çekme testi vb gibi tüm LVD elektriksel güvenlik test hizmetleri yapılmaktadır.
LVD testi, 2014/35/AB sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelikteki Ek-II’de listelenen ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.
EN IEC 60335-2-39 Ticarî Amaçlı Elektrikli Pişirme Tavası LVD Testi

Ticarî Tip Elektrikli Pişirme Tavası LVD Testi Bu Uluslararası Standart, ev tipi ve benzeri kullanımlar için tasarlanmamış, tek veya çift taraflı elektrikle çalışan ticari çok amaçlı pişirme tencerelerinin güvenliği ile ilgilenir. Bunların nominal gerilimi tek fazlı cihazlar için bir faz ve nötr arasında bağlanan 250 V’den fazla olmayacak ve diğer cihazlar için 480 V olacaktır. […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-38 Ticarî Amaçlı Tek ve Çift Taraflı Izgaralar LVD Testi

Ticarî Tip Tek ve Çift Taraflı Izgara LVD Testi Bu Uluslararası Standart, ev kullanımı amaçlanmayan, elektrikle çalışan ticari ızgaralar ve ızgara ızgaraların güvenliği ile ilgilenir. Bu cihazların nominal gerilimi, tek fazlı cihazlar için bir faz ve nötr arasında bağlanmış olanlar için 250 V’den fazla olmamak üzere ve diğer cihazlar için 480 V’dir. Diğer enerji formlarını […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-37 Ticarî Amaçlı Elektrikli Yağlı Derin Kızartıcılar, Fritöz LVD Testi

Ticarî Tip Elektrikli Yağlı Derin Kızartıcılar, Fritözler LVD Testi Bu uluslararası standart, elektrikle çalışan ticari derin yağ kızartma makineleri ve donut kızartma makinelerinin güvenliği ile ilgilenir; bunlar arasında basınca maruz kalmayanlar, basıncı 0,5 bar (50 kPa) aşmayanlar ve basınç (bar) hacim litre ürünü 200 olmayanlar da bulunmaktadır. Bu cihazlar evsel ve benzeri kullanımlar için tasarlanmamış […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-36 Ticarî Tip Elektrikli Ocak, Elektrikli Fırın ve Ocak Elemanları LVD Testi

Ticarî Tip Elektrikli Ocaklar, Elektrikli Fırınlar, Elektrikli Pişiriciler ve Ocak Elemanları LVD Testi Bu Uluslararası standart, evsel ve benzeri kullanım amaçları için tasarlanmamış olan elektrikle çalışan ticari pişirme ve fırın ocakları, fırınlar, ocaklar, ocak elemanları ve benzeri cihazların güvenliğini ele almaktadır. Bunların tek fazlı cihazlar için faz ve nötr arasına bağlı olarak 250 V’den fazla […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-35 Ani Su Isıtıcı LVD Testi

Ani Su Isıtıcı LVD Testi Bu Uluslararası Standart, evsel ve benzeri amaçlar için tasarlanmış olan ve kaynama sıcaklığının altındaki suyu ısıtmak için kullanılan elektrikli anlık su ısıtıcılarının güvenlik gereksinimlerini ele almaktadır. Bunlar, tek fazlı cihazlar için 250 V’den fazla olmayan ve diğer cihazlar için 480 V’den fazla olmayan nominal voltajlara sahiptir. Çıplak ısıtma elemanlarını içeren […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-34 Motor Kompresör LVD Testi

Hermetik veya Yarı Hermetik Motor Kompresörlerin LVD Testi IEC 60335’in bu kısmı, Evsel ve benzeri amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış, mühürlü (hermetik ve yarı-hermetik tip) motor-kompresörlerin, koruma ve kontrol sistemlerinin (varsa) güvenliği ile ilgilenir ve bu ekipmanların uygulanabilir standartlara uygun olmalarını kapsar. Bu standard, ayrı ayrı test edilen motor-kompresörleri kapsar ve bunlar normal kullanımda beklenen […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-32 Elektrikli Masaj Aleti LVD Testi

Elektrikli Masaj Aleti LVD Testi Bu Uluslararası Standard, evsel ve benzeri amaçlar için tasarlanmış elektrikli masaj aletlerinin güvenliği ile ilgilenir ve bunların nominal voltajları tek fazlı cihazlar için 250 V’dan fazla olmamak üzere ve diğer cihazlar için 480 V’dan fazla olmamak üzere belirlenmiştir. Not: Bu standardın kapsamına giren cihazlara örnek olarak şunlar verilebilir: Ayak masaj […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-31 Ocak Üstü Davlumbaz LVD Testi

Ocak Üstü Davlumbaz LVD Testi Bu Uluslararası Standard, ev tipi ocak üstü ocaklar, ocaklar ve benzeri pişirme cihazlarının üzerine, yanına, arkasına veya altına monte edilmek üzere tasarlanmış olan elektrikli menfez bacaları ve diğer pişirme dumanı çıkarıcıları için güvenlikle ilgilidir ve bunların nominal gerilimi 250 V’den fazla değildir. Pişirme cihazı, elektrik veya gaz gibi diğer yakıtlarla beslenebilir. […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-30 Elektrikli Oda Isıtıcısı LVD Testi

Elektrikli Oda Isıtıcısı LVD Testi Bu Uluslararası Standard, evsel ve benzeri amaçlar için tasarlanan elektrikli oda ısıtıcılarının güvenliği ile ilgilenir ve bunların derecelendirilmiş voltajı tek fazlı cihazlar için 250 V’den fazla olmamaktadır. Diğer cihazlar için ise 480 V dikkate alınır. Not: Bu standardın kapsamına giren cihaz örnekleri şunlardır: konvektör ısıtıcılar; vantilatörlü ısıtıcılar; seralarda kullanılan ısıtıcılar; […]

Devamı..
EN IEC 60335-2-29 Batarya Dolum Cihazı LVD Testi

Batarya Dolum Cihazı LVD Testi Bu Uluslararası Standard, ev ve benzeri kullanım amaçları için tasarlanmış, güvenlik olarak ekstra-düşük voltajda çıkış sağlayan ve nominal voltajı 250 V’yi aşmayan elektrikli batarya şarj cihazlarının (akü şarj cihazlarının, pil şarj cihazlarının) güvenlik yönleri ile ilgilenir. Standardın kapsamına, normal ev kullanımı için özel olarak tasarlanmamış ancak halk için tehlike kaynağı […]

Devamı..