Sertifika Marka Logo Kullanım Talimatı

Bu prosedürün amacı TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar kapsamında A tipi Muayene Kuruluşu olarak FEMKO tarafından gerçekleştirilecek olan muayene ve uygunluk değerlendirme prosesleri tamamlanmış kuruluşların sertifika, marka ve logo kullanım esaslarını belirlemek.