sis lambaları

1. GİRİŞ Bu rehber arka sis lambasının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini temel seviyede belirtilmekte olup, denetlenecek ürünlerin mevzuata uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespitinde denetim personeline yardımcı olması için hazırlanmıştır. Arka sis lambaları hususunda UNECE (BM/AEK) R-38 “Güç Tahrikli Taşıtlar ve Römorkları İçin Arka Sis Lâmbalarının Onayı İle İlgili Hükümler” teknik düzenlemesi oluşturulmuştur. […]

Devamı..