tv

1. GİRİŞ Yaygın olarak bulunan televizyonların denetimi amacıyla hazırlanmıştır. Televizyonların enerji etiketlemesi ile ilgili düzenlemeler, esas olarak enerji tüketiminde tasarrufun sağlanması ve tüketicilerin, bu esas doğrultusunda enerjiyi daha verimli kullanan televizyonları tercih edebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamında yapılacak denetimler; esas olarak satıcı ve bayilerin Tebliğde yer alan enerji etiketi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin […]

Devamı..