zorunluluğu
Periyodik Muayene Zorunluluğu

İş ekipmanları ve aletleri kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nde ön görülen aralıklar da ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini ifade eder. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik muayeneleri yapmaya yetkili kişiler tarafından […]

Devamı..