El Kurutma Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

El kurutma makinaları, beyan gerilimi 250V’u geçmeyen ev tipi ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen el kurutma makinalarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespitinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD),
  • TS 374 EN 60335-2-23 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2 – 23: Deri veya Saç Bakım Cihazları için Özel Kurallar Standardı
  • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

IV. TEKNİK BİLGİLER

Bu makinalar 220V şebeke gerilimi ile çalışan fotoselli cihazlardır. Duvara monte edilerek kullanılır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Rezistans arızası vb. nedenlerden dolayı yangın riski