Seyyar Çoklu Priz – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Seyyar prizlerin diğer ucuna bağlanan, herhangi bir yere monte edilmeden kullanılan, fişlerin enerji almasını sağlayan, tekli ve çoklu prizdir. Tek bir prizden, çok sayıda elektrikle çalışan alıcıya besleme yapmak için kullanılır. Sistemdeki enerjiyi istenilen sayıdaki priz yardımıyla alıcılara iletir. Hiçbir zaman çekilen güç, enerji alınan prizin gücünden fazla olmamalıdır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek yada ithal olarak piyasaya arz edilen seyyar çoklu prizlerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik-2006/95/AT (LVD)
  4. TS IEC 60884-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Fiş ve Prizler – Bölüm 1: Genel Özellikler standardı,
  5. Prizler anahtarlı ise “TS EN 61058-1 Anahtarlar – Elektrikli Cihazlar İçin -Bölüm 1: Genel Özellikler” standardı kapsamın da hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Konutlarda çok kullanılan ve aynı anda birden fazla elektrikli ev aletlerinin çalıştırılmasını gerçekleştiren bükülgen kabloya bağlanan veya ayrılmaz bir bölümü olan ve besleme devresine bağlı iken bir yerden diğerine kolayca taşınabilen elektrik ekipmanıdır. Monofaze ve trifaze olarak imal edilmektedir. Yapı bakımından grup prizler düz ve topraklı olarak iki gruba ayrılmaktadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik çarpması
  2. Isınmadan kaynaklanan yangın riski