Exproof Sigorta – CE Belgesi

Femko Belgelendirme; 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği kapsamında ex-proof cihazlar (Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu sistemler) üreten imalatçılara, Patlamadan Korunma Dokümanı, Ek 3 (Modül B) AB Tip İncelemesi Modülü (seri üretim için belgelendirme), EK 4 (Modül D) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu, EK 6 (Modül C1) Denetimli Ürün Deneyi ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk, Ek 7 (Modül E) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan tipe uygunluk, EK 8 (Modül A) Madde 15.1.b (ii) Üretimin Dahili Kontrolü Modülü, Ek 9 (Modül G) Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Modülü (seri üretimi olmayan, adetli üretimler için cihaz başı belgelendirme) gibi ATEX belgelendirme modülleri kapsamında Teknik Dosya Denetimleri ve Atex Sertifikası işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Sigorta (Devre kesici) aşağıdaki şekilde yol verici gibi şalt cihazları, çalışma esnasında yapıları gereği ark çıkaran aletlerdir. Exproof Sigortada en yaygın uygulama “d” tipi koruma şeklidir. Yeraltı madenlerinde neme karşı korunma gerekçesi ile yol verici veya devre kesici gibi şalterlerin tamamı “d” tipi korunmuş gövde içerisine yerleştirilmektedir. “d” ve “e” tipi karışık kullanımlarına da rastlanılmaktadır. Şalt cihazlarının kablo girişleri “e” tipi yapılabilir. Gerçekte klemens ve kablo girişi gibi kısımlar normalde ark çıkarmazlar. Ancak tamir ve bakım esnasında dokunulmaları gerekir ki, bu hallerde de elektrik kesilmeden çalışılamaz. Zaten bu tip aletler mekanik olarak öyle dizayn edilmişlerdir ki kapakları açıldığında enerjileri otomatik olarak kesilir. Ancak giriş kablosunun enerjisi kesilmeyebilir. Bu kesime müdahale edilecekse bir önceki şalterden elektrik kesilmelidir. Bu yöntem şalt cihazlarını biraz daha hafif ve ucuz hale getirmektedir.

grey

2. AMAÇ

Patlayıcı ve yanıcı ortamlar olarak bilinen tehlikeli sahalarda kullanılan 94/9/ AT kapsamındaki ürünlerin piyasadaki mevcut durumlarının ‘’Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT)’’ Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, belirtilen standartlar doğrultusunda uygunluk denetimlerinin (etiket, test ve muayenelerinin) yapılması ve sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetler;

 • Piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespit edilmesi,
 • Yönetmeliğe uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Denetim mekanizmalarının sorunsuz işletilebilmesi için gereken faaliyetlerin planlanması,
 • Risk teşkil eden ürünler için gerekli önlemlerin alınması,
 • Gerektiğinde laboratuvar test imkanlarından yararlanılması,
 • Denetim sonuçlarının değerlendirilerek istatistiksel veriye dönüştürülmesi,
 • İlgili kuruluşların bilgilendirilerek konuyla ilgili bilinçlenmenin arttırılmasıdır.

3. DAYANAK

Exproof sigortalarda kullanılan koruma tipleri ürünlerin kullanıldığı ortamlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu ürünün denetim sürecinde gerekli olacak mevzuat listesi aşağıda verilmiştir.

1. Kanun:

 • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

2. Yönetmelikler:

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT) Yönetmelik

3. İlgili Standartlar:

 • Exproof sigortaların denetlenmesinde kullanılacak standartlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

grey

4. TEKNİK BİLGİLER

Sigortalar alüminyum alaşım mahfazalarla korunacağı gibi, antistatic polyester ile güçlendirilmiş mahfazalarla aşağıdaki şekildeki gibi korunabilmektedir. Bu mahfazalar endüstriyel koşullara uyum sağlayabilmektedirler. Aşağıdaki şekilde görülen modelde dağıtım kutusu (buat) tümleşik olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda sigortada “d tipi” koruma bulunurken, tümleşik olan parçada “e tipi” koruma kullanılır.

grey

Bazı sigortaların dış koruma yüzeyleri ve gövdeleri kurşunsuz (% 0,25 ten daha düşük) (Şekil-4) alüminyum alaşım olabilmektedir.

grey

Aşağıdaki şekilde görülen sigortalar ise yarı-silindirik mahfaza şeklinde olmaktadır. Sigortanın silindir olması ağırlığın azaltılmasını sağlamaktadır. Yuvarlak dişli kapaklar, gövdeyle açılı bir şekilde konumlandırılması kablolama kolaylığı sağlamaktadır.

grey

Ürün ile ilgili etiket aşağıdaki şekilde belirtilmektedir. Exproof ekipmanlar monte edildikleri ortamın özelliği göz önünde bulundurularak, ortama uygun olan koruma tipine göre tercih edilmektedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Exproof sigorta gibi elektrik malzemeleri bulundukları ortamda çeşitli ateşleme kaynakları nedeniyle meydana gelebilecek aşırı ısınma, kıvılcım veya arklar patlamaya sebep olabileceğinden exproof özellikte üretilmeleri gerekmektedir. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler, uygun zone (alan) sınıflandırmasına göre kullanılmalıdır, ürün belirtilen zone seviyesinin karşıladığı gerekleri taşımazsa ya da gereken zone seviyesinin daha alt seviyesinde bir korumaya sahipse, ortam için gerekli korumayı sağlayamaz. Örneğin, Zone 0 olarak belirtilen alanlara, Zone 1 veya Zone 2 gereklerini taşıyan teçhizatlar kullanılırsa ortamın güvenlik gerekleri karşılanmamış olur.

Femko Muayene, tüm bunların dışında ATEX 137 (99/92/EC) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Muayenesi, EN 60079-14 Patlayıcı Ortamlarda Tesis ve İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Uygunluk Muayenesi, EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 Standartları kapsamında Proje uygunluk Muayenesi gibi alanlarda da çözümler sunmaktadır.