Ön İkaz Üçgeni (R-27) – CE Belgesi

I. GİRİŞ

Karayolunda trafikte bulunan araçların görülebilirliği trafik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Kaza sonrası veya arıza anında araç çevresine yerleştirilen ön ikaz üçgeni (reflektör) ile sürücü ve yayaların uyarılması sağlanarak başka kazaların oluşması engellenmektedir.

grey

II. AMAÇ

Ön ikaz üçgenlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • İthalat aşamasında bu ürünlere yönelik denetim gerçekleştirilmediğinden tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması,
 • Riskli ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi ile araç ve aksamlardan kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması,
 • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasıdır.

III. DAYANAK

 • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • UNECE (BM/AEK) R-27 Ön İkaz Üçgenlerinin Onayı ile İlgili Hükümler esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

4.1. Ürün Hakkındaki Tanımlar

 • Ön İkaz Üçgeni: Duran bir aracın varlığını gece ve gündüz belli ederek kaza sonrası veya arıza anında diğer sürücü ve yayaları uyarmak için araç çevresine yerleştirilen üçgen uyarı levhasıdır.
 • Floresans Malzeme: Bazı maddeler ultraviyole veya mavi ışık kaynaklarının yanına getirildiklerinde, genelde etkileyen ışık dalga boyundan daha büyük bir dalga boyunda ışınım yayarlar. Bu olaya floresanslık denir. Gündüz ve alacakaranlıkta floresans renkler normal renklerden daha parlaktır. Çünkü üzerine düşen ışının bir kısmını geri yansıtırlar ve buna ilave olarak ışık yayarlar. Gece normal renklerden daha parlak değildirler.
 • Geri Yansıtıcı/Reflektif Malzeme: Doğrusal olarak gönderilen ışınımın oldukça büyük bir kısmını yansıtan yüzey veya cihazdır.

grey

4.2. Teknik Düzenlemeye Ait Bilgiler

UNECE (BM/AEK) R-27 teknik düzenlemesi ilk olarak 15.09.1972 tarihinde yayımlanmış olup, şu an 03.03.1985 tarihli 03 numaralı değişiklik serisi uygulanmaktadır. Ülkemizde ise 07.07.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4.3. Tip Onayı İşareti

Aşağıdaki şekilde yer alan tip onayı işaretini taşıyan ön ikaz üçgeni Hollanda’da (E4) 03216 numarası ile onaylanmıştır. Onay numarasında yer alan 27R ifadesi tip onayının “UNECE (BM/AEK) R-27 Ön İkaz Üçgenlerinin Onayı ile İlgili Hükümler” kapsamında alındığını; onay numarasının ilk iki rakamı, onayın, 03 numaralı değişiklik serisine uygun olarak verildiğini gösterir.

Onay numarası daireye yakın olacak şekilde ve E harfinin altına, üstüne, sağına yerleştirilmelidir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Piyasada yansıtıcı özelliği olmayan pek çok ön ikaz üçgeni bulunmaktadır. Günışığında net olarak belirgin olmasa da, denetim esnasında uygulanacak kuvvetli ışıkla (el feneri ve cep telefonu/fotoğraf makinesi flaşı gibi) ürünün yansıtıcı özelliği tespit edilebilmektedir. Tip onay süreci ürünün temel güvenlik özelliklerini içeren testleri de kapsadığından, denetim esnasında tip onay işareti ve/veya tip onay belgesi bulunmayan bir ürünle karşılaşıldığında, bu durum güvensizlik şüphesi olarak değerlendirilmelidir.