Merdaneler (Tarımda Kullanılan) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Merdane toprağın üst tabakasını bastırma, kesekleri kırma, topraktaki hava boşluklarını azaltarak su hava oranını düzenleme ve gevşeyen bitki köklerini, sıkıştırma amaçları ile kullanılan asılı veya çekilir alettir. Bu Makinalar, Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olup, traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel şartları,
 • TS 3605 Merdaneler (Tarımda Kullanılan),
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirme Ve Risk Azaltma, yönetmeliklerine ve standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. MERDANELER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Merdane toprağın üst tabakasını bastırma, kesekleri kırma, topraktaki hava boşluklarını azaltarak su hava oranını düzenleme ve gevşeyen bitki köklerini, sıkıştırma amaçları ile kullanılan asılı veya çekilir alettir. Toprak keseklerini parçalayıp ufalttıktan sonra gevşek olan toprağı bastırarak toprakla tohumun temasını artırır ve dolayısıyla çimlenmeye yardım eder. Traktöre çekili ya da askılı olarak bağlanarak yüzücü pozisyonda çalışırlar.

Merdanenin Kısımları;

Merdane Mili, Her iki ucundan çatıya rulmanlı, kaymalı vb. biçimde yataklandırılan ve halkaları taşıyan merdane elamanıdır.

Çatı, Merdane elemanlarını, mili ve çeki tertibatını veya askı tertibatını taşıyan merdane elemanıdır.

Batarya, Bir mil üzerinde bulunan silindir ve halkalar gurubudur.

Merdaneler Yapılış Biçimlerine göre;

a) Silindirik merdane (İçi boş veya dolu yekpare bir silidir biçimindeki gövde veya silindirik bir yüzey sağlayacak biçimde, silindirik halkaların bir mil üzerine yan yana dizilmesinden meydana gelen bir veya daha fazla bataryalı merdanedir).

b) Halkalı merdane (Bir mil üzerinde dönen halkaların bir araya dizilmelerinden meydana gelir, çevre biçimlerine göre merdaneye ad verir).

 • Silindirik merdane yüzey biçimlerine göre;
  • Düz
  • Çıkıntılı olmak üzere iki tipe ayrılır.
 • Halkalı merdaneler yapılışlarına göre;
  • Konik
  • Yıldız (
  • Konik-dişli (Kembriç)
  • Parmaklı-dişli (Kroskil)

Aralıklı halkalı (Dipbastıran) olmak üzere beş tipe ayrılır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik tehlikeler

 • Merdanelerin yol ve iş durumlarına kolayca ayarlanmamasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi,
 • Traktörle çekilir tip merdanenin çeki oku ve çeki halkasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi,
 • Traktöre asılır merdanenin üç nokta askı tertibatı destekleme ekipmanı kullanılmamasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi,
 • Hareketini traktör kuyruk milinden alan merdanenin traktör ara mili (şaftı) mahfazası ile donatılmamasından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi,
 • Merdanenin, tarlaya nakil sırasında fonksiyonel kısımlarının yol durumu tertibatından kaynaklanan kesme, kopma ve dolanma tehlikesi,
 • Hareketli parçalar ile dikkatsizlikle temastan makaslama, kesme, kopma ve dolanma tehlikesi, Tasarımda kuyruk milinden (PTO) tahrikli miller ve mahfazaları basamak olarak düşünülmesinden kaynaklanan dolanma ve kopma tehlikesi,
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanlar çalışma sırasında kopma durumunda içindeki sıvı ile operatörün yanma ve yaralanması tehlikesi,
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından doğacak tehlike,

Gürültü Tehlikeleri

 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri.

grey