Elektrikli Pişirme Cihazı (Elektrikli Izgara) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Taşınabilir bir pişirme cihazı olan elektrikli ızgaraların kullanımı, çeşitli yiyeceklerin pişirilmesinde pratik ve güvenli bir yöntem olması yönüyle, kömür ya da gaz ile çalışan klasik mangallara ve ızgaralara karşı popüler bir alternatif olarak dikkat çekmektedir. Bir pişirme cihazı olarak gaz ya da kömür yerine elektriksel ısıtma elemanlarını kullanan elektrikli ızgaraların; kullanıcıyı olumsuz kir ve kokudan uzak tutarak hızlı ve kolay bir şekilde pişirme işlemini gerçekleştirmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelmesi beklenmektedir. Bu durum elektrikli ızgaralara yönelik gerçekleştirilecek denetimlerin önemini artırmaktadır.

Elektrikli ızgaralar üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesi, “TS EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-9:Kızartıcılar, Izgaralar Ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları İçin Özel Kurallar” Standardı kapsamına giren beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, ev tipi amaçlar için ön görülen cihazları kapsamaktadır. Denetim konusu olan ürünler arasında bina içi kullanım için üretilen barbeküler, temaslı ızgaralar (gözleme tavası), peynir eriticili ızgaralar, ışınlı ızgaralar bulunmaktadır.

Öte yandan TS EN 60335-2-9 Standardının ve dolayısıyla ev tipi elektrikli ızgaralar üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Sabit fırınlar ve sabit ızgaralar
 • Isıtma levhalarını
 • Kızartma tavaları ve yağlı derin kızartıcıları
 • Mikrodalga fırınları
 • Bina dışında kullanılan barbeküleri
 • Ticarî ihtiyaçlar için amaçlanan cihazları
 • Korozitif veya patlayıcı bir ortam (toz, buhar veya gaz) gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli ızgaralara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması ile marka/model ve işlev bazında ürünler tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi,
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi,
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması,
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi,
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-9 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-9:Kızartıcılar, Izgaralar Ve Benzeri Taşınabilir Pişirme Cihazları için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ IZGARALAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Piyasada farklı model ve yapılarda olan elektrikli ızgaralar genellikle ısıtıcı bir elemanın üzerine ya da yakınına bir demir parmaklık ya da pişirme yüzeyinin yerleştirilmesinden oluşmaktadır. Bununla birlikte çoğunlukla bahsi geçen demir parmaklık ya da pişirme yüzeyinin altında, pişirilen gıdadan damlayan sıvıların toplanacağı bir kap bulunmaktadır. Çoğu modelde pişirme yüzeyi ve sıvı biriktirme kabı, cihaz gövdesinden ayrılabilir olarak tasarlanmaktadır. Bununla birlikte tek bir metal pişirme yüzeyinden oluşan demir parmaklı olmayan modellerde mevcuttur.

Piyasada yaygın olarak kullanılan modellerde ana gövdeye bağlı bir elektrik kablosu vasıtasıyla enerji alan elektrikli ızgaralar, şehir şebekesini güç kaynağı olarak kullanacak şekilde tasarlanırlar.

grey grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Uygunsuz tasarım sonucunda, cihaz yüzeyinin aşırı ısınarak kullanıcılarda ciddi derecelerde yanık oluşmasına sebebiyet vermesi ve yangın çıkarma tehlikesi
 • Temas edilebilir metalik bölümlerin elektrikli bölümlerden gerektiği şekilde izole edilememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz yüzeyinin aşırı ısınması sonucunda cihazın belirli bölümlerinde erime meydana gelerek elektrikli bölümlerin erişilebilir hale gelmesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi