Makina Tip Onay Belgesi

Makina Tip Onay Belgesi

Makina, hareket dişlisi ve dönen mil parçası ve diğer parçaları ile hareket eden ve aldığı enerjiyi farklı bir enerjiye çevirir. İnsan hayatını çok kolaylaştıran bir çok insanın bir araya gelip yapamayacağı işleri saniyeler içerisinde yapan sisteme makina denir. Makina ile her türlü işi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Makinalar üretimi ile alınacak bazı zorunlu belgeler vardır. Bunlarda biride Makina tip onay belgesidir. Makina Tip onay belgesi ile ürünün temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamasına olanak sağlayan belgedir. Makina tip onay her sektörde farklı olduğu için Makina sektöründe de AB direktiflerine uygun olarak hazırlanmış “Makina Emniyet Yönetmeliği” ne tabiidir.

Onaylanmış kuruluş ilgili yönetmelikte olduğu gibi tip onay belgelendirme işlemi yapmaktadır. Makina Tip Onay belgesi Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilen belgedir. Makina tip onay belgesi ile ürünler ülkemizde ve Avrupada satışa sunulabilir.

“Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Onaylanmış kuruluş olan Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve Tip Onay Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.