Metal İşleme Makinesi CE Belgesi

Metal İşleme Makinesi CE Belgesi

Metal işleme makinesi, adından da anlaşılacağı gibi metalleri işleme ve şekillendirme gibi işlemlerde kullanılmak için tasarlanan makinelerdir. Bu makineler sayesinde metal, sac, demir vb. gibi malzemelere istenilen şekil verilir. Makine yardımı ile istenilen şekiller kolaylıkla yapılabilmektedir. Sanayilerde, fabrikalarda kullanılan bu makineler oldukça pahalı ve risk taşıyan makinelerdir.

Metal işleme makineleri imalatı yapan imalatçı firmalar ürünlerini Avrupada satışa sunabilmek için CE belgesine ihtiyacı vardır. CE belgesi AB direktifleri ve Makine emniyet yönetmeliğine göre hazırlanan bir belgedir. Metal işleme makinesi imalatı yapan firmalar bu belge sayesinde ürünlerine CE işareti iliştirerek Avrupada ve Ülkemizde satışa sunabilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar ilgili yönetmeliklere uyarak firmalarınız için CE belgesi düzenlemektedir.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; “makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makina imalatçıları metal işleme makinalarının iç kontrollerle uygunluk değerlendirme işlemleri uygular. CE işaretine sahip imalatçı firmalar bu işareti kendi markasının hemen yakınına iliştirmelidir. Makinaların imalâtçısı veya yetkili temsilcisi orijinal AT Uygunluk Beyanını makinanın son imalât tarihinden itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza etmelidir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Metal İşleme Makineleri için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.