Sütunlu Çalışma Platformu CE Belgesi

Sütunlu Çalışma Platformu CE Belgesi

Sütunlu çalışma platformu, yapıların dış cephelerine kurulan bir platformdur. Bu çalışma platformu sayesinde dış cephelerde kolay çalışma imkanı sunar. Yüksek yapılarda çalışan personeli ve yükleri kaldırabilen ve istenildiği katta durabilen bir çalışma platformudur. Bu çalışma platformu riskli makinalar statüsüne girdiği için üretim sırasında kalite standartları yüksek olmalıdır. Bu kalite ve standartlara kısaca CE denir.

CE işareti bulunan makinalar ürünlerini Avrupada ve ülkemizde kolayca satabilirler. Avrupa birliği üye ülkelerinin hazırlamış olduğu 2006/42/EC direktifi makina direktifi CE kalite ve standartlarını belirtmiştir. Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Makina Emniyet Yönetmeliği AB direktiflerine uygundur. Sütunlu Çalışma Platformu imalatı yapan firmalar bu yönetmeliğe uyduğunda makina direktifine de uymuş olur.

Makina emniyet yönetmeliğini amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Bu yönetmeliğe uyan makina üreticileri CE belgesi alabilemeler için Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar İlgili yönetmeliğe uygun olarak test ve incelemelerini yaparak firmanın ürettiği makinanın standartlara uyup uymadığını belirler. Standartlara uyan firmalara Onaylanmış kuruluş tarafından CE belgesi düzenlenir. CE belgesini alan firmalar ürünlerine CE işareti iliştirir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/EC direktifi baz alınarak hazırlanan 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Sütunlu Çalışma Platformları için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.