Yük Asansör CE Belgesi EK4

Yük Asansör CE Belgesi EK4

Asansör, insanları ve yükleri yukarı ve aşağı doğru taşıyan araçlardır. Elektrik enerjisi ile çalışan hayatımızın olmazsa olmazı olan asansörler binalarda, depolarda, şantiyelerde, alışveriş merkezlerinde kamu kurum ve kuruluşlar, yüksek plazalar gibi çok yüksek yerlerde kullanılmaktadır. İnsanları yüksek yerlere çıkartan ve inmesini sağlayan asansörler yükleri de kolaylıkla taşıyan Yük asansörleri bulunmaktadır. Yük asansörleri ağır yükleri taşıyan asansörlerdir.

Yük asansörlerinin üretimi aslında iş kazalarının önüne geçmek için üretilmiştir. Yük asansörleri diğer kaldırma ve taşıma araçlarına göre daha güvenlidir. Yük asansörleri güvenli hale gelebilmeleri için üretimi sırasında belli kalite ve standartlarda üretilmektedirler. Bu standartlar (2014/33/EU) Asansör Direktifinde belirtilmiştir. Avrupa birliği üye ülkeleri tarafından hazırlanan bu direktif Asansörler ve güvenlik aksamları için yüksek standartlarda üretilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Asansör Yönetmeliğinin Amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Yük asansörü üreten firmalar Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından (2014/33/EU) Asansör Direktifini baz alarak 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğini hazırlamıştır. Yük asansörleri CE standartlarına uygun olarak üretebilmek için Asansör yönetmeliğine uymalıdır. Bu yönetmeliğe uymak Asansör direktifine uymak demektir. EK 4 kapsamında olan Yük asansörü üreticileri ürünlerine CE işareti iliştirmek istiyorlarsa CE belgesi almak zorundalar. EK 4 kapsamında olan Yük asansörlerinin güvenlik komponentlerinin temel sağlık ve güvenlik şartlarını belirlenmelidir. Ülkemizde ve Avrupada Yasal bir zorunluluk olan CE belgesi almak için mutlaka Onaylanmış kuruluşlara başvurulmalıdır.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlar Yük asansörü üreten firmalara CE belgesi hizmeti vermektedir. Onaylanmış Kuruluş olan Femko Belgelendirme, 2014/33/EU direktifi baz alınarak hazırlanan 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesi ile Yük Asansörü CE belgesi için, Asansör Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.