Asansör Tescili

Asansör tescili yapılırken bir çok aşamadan geçilerek yapılan işlemdir. Bu işlemler arasında en öenmli yeri tutan işe Onaylanmış kuruluşların yaptığı işlemlerdir. Asansör CE işlemi, raporu ve ilk periyodik kontrol raporu gibi hizmetler vermektedir. Asansör tescili Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği baz alınarak hazırlanmalıdır.

Bu yönetmeliğe göre standartlara uyan ve gerekli belgeleri hazırlayan firmalar Asansör tescili için başvuru yapabilir. Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğinde istenen belgeler, raporlar ve diğer işlemler aşağıdaki gibidir.

  • a) Sanayi sicil belgesi,
  • b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
  • c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,
  • ç) Garanti belgesi,
  • d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,
  • e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
  • f) İlk periyodik kontrol raporu.

Asansör tescili için Asansör montajı yapan firmalar mutlaka onaylanmış kuruluşlara başvurarak tescil için önemli adımlar atmış olur. Yine ilgili yönetmelik kapsamında ilk periyodik kontrolü asansör yaptırıcısı tarafından 15 gün süre içerisinde Onaylanmış kuruluşlara yaptırılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar ilgili yönetmeliğe göre TS EN 81-80 standartlarını baz alarak güvenliği arttırır ve tescil işlemleri yapılır.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Femko Belgelendirme, Asansör tescili için Asansör firmalarına CE uygunluk belgesi ve ilk periyodik kontrol raporu gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetleri mühendis kadromuz profesyonel bir şekilde müşterilerimize sunmaktadır.