Yeni Asansör Yönetmeliği

Gelişen teknoloji ile birlikte asansörler için güvenlikler ve standartlar yeni asansör yönetmeliği ile birlikte arttırılmıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AB direktifleri kapsamında hazırlanan yeni asansör yönetmeliği 29 haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2014/33/AB Asansör yönetmeliğinin amacı asansörler ve güvenlik aksamlarının standartları karşılaması gereken temel sağlık ve güvenlik şartlarını ürünle alakalı piyasa gözetimi ve denetimini esas almalarını belirlemektir. Bu yönetmelikte Onaylanmış kuruluşların, imalatçı, montajcı ve bu firmaların yetkili servislerinin ne yapacağı belirtilmiştir.

Sanayi ve bakanlığı onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ilişkin tüm kararların yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olmasını sağlar. Onaylanmış kuruluş olabilmek için ilgili bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri sağlar.

Onaylanmış kuruluşlar, asansörü veya asansör güvenlik aksamını değerlendiren bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımı, imalatı, tedariki, monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.

Onaylanmış kuruluş olmak üzere bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile birlikte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

Onaylanmış kuruluş olan Femko, asansör imalatçısı, montajcısı ve yetkili servisleri için güvenlik testleri, teknik dosya incelemesi, CE belgesi, Modül B, Modül B+E, Modül G, Modül H, Modül D, Modül F gibi belgeler düzenlemektedir. Asansör yönetmeliği kapsamında verilen bu belgeler Femko mühendisleri tarafından profesyonel bir şekilde hazırlanmaktadır.