Daire Testere Makinaları – CE Belgesi

Daire Testere Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; Tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-5 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 2-5- Daire Testereler için Özel Kurallar

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. DAİRE TESTERE MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bir merkeze göre eşit uzaklıktaki dişleri ile dönerek kesme yapan kesicilere daire testere denir. Daire testere makinesi çok fonksiyonlu bir makine olup değişik işlemler için kullanılabilir. Daire testere makinasında yapılabilen bazı işlemler şöyle sıralanabilir:

 • Genişlik ve boy kesme
 • Diş açma
 • Lamba-kiniş açma
 • Kanal açma
 • Pah kırma
 • Zıvana kesme

Daire testere makineleri kısa kayış veya akuple (kesici bıçağı motor miline bağlı olarak çalışan) sistemleri ile çalışır. Dikey (90 derece) ile 45 derece açılar arasında herhangi bir açıda kesme işlemi yapılabilir. Açılı kesimlerde açı ayar volanı ile daire testere istenilen açıya gelinceye kadar yatırılır. Bu işlem esnasında motor ve motora bağlı olan mil de bıçakla beraber açılı konuma gelir. Yükseklik ayarı ise yükseklik ayar volanı ile gerçekleştirilir. Yapılacak işin özelliğine göre tabla üzerindeki siper, hareketli tabla ve siperi veya istenilen açıda ayarlanabilen kızaklı siper ile çalışma yapılır.

grey grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

5.1 Mekanik Tehlikeler

 • Makinanın işlemi gerçekleştiren kesici, delici, hareket halindeki parçalarından kaynaklanabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek riskler
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması nedeniyle operatörün hareketli kısımlarla temas riski
 • Makinanın malzeme özelliklerinden dolayı maruz kaldığı gerilimlere dayanamaması neticesinde kırılma ve dağılma riski

5.2 Elektriksel Tehlikeler

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde elektrik çarpması riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpması riski

5.3 Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi

 • Makinaların devrilmesi, düşmesi nedeniyle ve taşıma esnasında keskin ve delici yüzeylerle temas sonucu yaralanma riski, gürültü riski