Exproof Kamera – CE Belgesi

Femko Belgelendirme; 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği kapsamında ex-proof cihazlar (Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu sistemler) üreten imalatçılara, Patlamadan Korunma Dokümanı, Ek 3 (Modül B) AB Tip İncelemesi Modülü (seri üretim için belgelendirme), EK 4 (Modül D) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu, EK 6 (Modül C1) Denetimli Ürün Deneyi ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk, Ek 7 (Modül E) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan tipe uygunluk, EK 8 (Modül A) Madde 15.1.b (ii) Üretimin Dahili Kontrolü Modülü, Ek 9 (Modül G) Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Modülü (seri üretimi olmayan, adetli üretimler için cihaz başı belgelendirme) gibi ATEX belgelendirme modülleri kapsamında Teknik Dosya Denetimleri ve Atex Sertifikası işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Exproof kameralar endüstriyel bölgelerde bulunan patlayıcı ortamlarda çalışan işyerleri için tasarlanmıştır. Ortama göre farklı koruma tipleri bulunmaktadır, gözetleme amaçlı kullanılan kameralar petrokimya, havacılık sanayi ve uçucu gazların bulunduğu ortamlarda kullanılmaktadır. Kameraların dış muhafazaları, paslanmaya karşı dayanıklı özel aluminyum alaşımdan imal edilir. İç(Indoor) ve dış(outdoor) mekanlarda kullanılan kameraların aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi farklı çeşitleri mevcuttur.

grey

2. AMAÇ

Patlayıcı ve yanıcı ortamlar olarak bilinen tehlikeli sahalarda kullanılan 94/9/ AT kapsamındaki ürünlerin piyasadaki mevcut durumlarının ‘’Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT)’’ Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, belirtilen standartlar doğrultusunda uygunluk denetimlerinin (etiket, test ve muayenelerinin) yapılması ve sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetler;

 • Piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespit edilmesi,
 • Yönetmeliğe uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Denetim mekanizmalarının sorunsuz işletilebilmesi için gereken faaliyetlerin planlanması,
 • Risk teşkil eden ürünler için gerekli önlemlerin alınması,
 • Gerektiğinde laboratuvar test imkanlarından yararlanılması,
 • Denetim sonuçlarının değerlendirilerek istatistiksel veriye dönüştürülmesi,
 • İlgili kuruluşların bilgilendirilerek konuyla ilgili bilinçlenmenin arttırılmasıdır.

3. DAYANAK

Exproof kameralarda kullanılan koruma tipleri ürünlerin kullanıldığı ortamlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu ürünün denetim sürecinde gerekli olacak mevzuat listesi aşağıda verilmiştir.

1. Kanun:

 • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

2. Yönetmelikler:

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT) Yönetmelik

3. İlgili Standartlar:

 • Exproof kameranın denetlenmesinde kullanılacak standartlar Tablo1’de verilmiştir.

grey

4. TEKNİK BİLGİLER

Patlama korumalı kameralar, muhtemel patlayıcı ve uçucu gazların olduğu ortamlarda emniyetli ve yüksek kalitede gözetleme imkânını sağlamaktadır. Koruma tiplerine göre güvenli kullanım alanlarından bazıları petrol, gaz, kimyasal işlem sahaları ve petrokimya rafineleridir. Kameranın içinde bulunduğu mahfaza özel tasarlanmış aluminyumdan meydana gelmektedir. Bazı kamera mahfazalarında korozyona karşı Alokrom(Aluminyumun krom ile kaplanması) kaplama yapılmaktadır. Bu kaplama, uzay ve savunma sanayi endüstrilerinde kullanılmaktadır.

grey

Exproof Kameralardan gece ve gündüz çekimi yapabilen kamera örneği Şekil 3’te görülmektedir. Exproof Kameranın yapısı aşağıdaki şekildeverilmiştir.

grey

Gece ve Gündüz çekimi yapabilen kamera

grey

Aşağıdaki şekilde görülen Pan-tilt kameralar yatay ve dikey olarak hareket edebilen kamera çeşitlerinden bir tanesidir. Bu yapıya sahip olan kameraların karekteristik özelliği dönme hareketlerini gerçekleştirmeleri için ayrıca bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymamalarıdır.Bu durum montaj ve bakım aşamasında kolaylık sağlamaktadır. Çok iletkenli kablo ile veri iletişimi sağlanır.

grey

Ürün ile ilgili örnek etiket aşağıdaki şekilde görülmektedir. Etiket ile ilgili açıklamalar ilgili bölümde verilmiştir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler, uygun zone (alan) sınıflandırmasına göre kullanılmalıdır, ürün belirtilen zone seviyesinin karşıladığı gerekleri taşımazsa ya da gereken zone seviyesinin daha alt seviyesinde bir korumaya sahipse, ortam için gerekli korumayı sağlayamaz. Örneğin, Zone 0 olarak belirtilen alanlara, Zone 1 veya Zone 2 gereklerini taşıyan teçhizatlar kullanılırsa ortamın güvenlik gerekleri karşılanmamış olur.

Femko Muayene, tüm bunların dışında ATEX 137 (99/92/EC) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Muayenesi, EN 60079-14 Patlayıcı Ortamlarda Tesis ve İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Uygunluk Muayenesi, EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 Standartları kapsamında Proje uygunluk Muayenesi gibi alanlarda da çözümler sunmaktadır.