Ticari Elektrikli Kaynatma Tavaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Beyan Gerilimi, faz nötr arasına bağlanan tek fazlı cihazlar için 250 Volttan ve diğer cihazlar için 480 Volttan daha yüksek olmayan; lokanta, kantin gibi ticari girişimlerin mutfaklarında kullanılmak üzere tasarlanmış, ancak evlerde kullanımı amaçlanmamış Elektrikli Kaynatma Tavaları denetim konusu ürünlerdir.

Elektrikli kaynatma tavası ifade olarak TS EN 60335 standart serisi kapsamında tanımlanan bir tabir olup, ticari amaçlı sıcak içecek hazırlanması için kullanılan bir üründür.

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan ve EN 60335-2-15 Standardı kapsamında değerlendirilen Elektrikli Sıvı Isıtıcıları, çay-kahve makineleri farklı denetim projelerinin konusu olup ticari amaçla kullanılan Elektrikli Kaynatma Tavaları cihazları üzerine gerçekleştirilecek olan bu denetim projesinin kapsamı dışındadır.

Ayrıca özellikle endüstriyel amaçlar için tasarımlanmış cihazlar, seri gıda üretimi için tasarımlanmış sürekli işlem cihazlar, özel şartların etkili olduğu, aşındırıcı ve patlayıcı bir ortamın (toz, buhar veya gaz) varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar bu denetimin kapsamına girmemektedir.

2. AMAÇ

Ticari Elektrikli Kaynatma Tavalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taramasının gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-47 Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için-Bölüm 2-47: Ticari Amaçla Kullanılan Elektrikli Kaynatma Tavaları için Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ KAYNATMA TAVALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ticari amaçlar için kullanılan elektrikli kaynatma tavaları farklı marka ve modellere bağlı olarak çeşitli yapılarda bulunmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde en yaygın olarak kullanılan modelde silindirik dış gövde üzerinde bir kapaktan oluşan ve içyapısı itibariyle bir büyük bir de küçük hacimli haznesi olan küçük hazne üzerinde de genellikle bir dem süzgeci bulunan cihazlardır. İçerisindeki sıvının ısıtılması ve belirli bir sıcaklıkta tutulması için termostatı ve içindeki sıvının kullanılabilmesi amacıyla da musluk içerir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihazın topraklamasının uygunsuz olması neticesinde elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi