Gazla Çalışan Araç ve Gereçler EAC Belgesi

Gazla Çalışan Araç ve Gereçler EAC Belgesi

Gazla çalışan araçlar ve gereçler sanayide işletmelerde ve evlerde olmak üzere her yerde kullanılmaktadırlar. Bunlar genellikle mutfak aletleri, ısıtma kazanları, gaz yakan cihazlar, ocaklar, ısıtıcılar, gaz brülörleri gibi cihazlardır. Gazla çalışan cihazlar genellikle tehlikeli oldukları için belli kalite ve standartlarda imalatı ve montajı yapılmalıdır.

Gazla çalışan araç ve gereçler ülkemiz de Avrupa standartlarına göre yani CE standartlarına uygun üretilmektedir. Ülkemizde üretilen ve Avrupa dışında Avrasya’da ürünlerini pazarlamak istemektedirler. Bu firmalar ürünlerini EAC sistemi kapsamında belirlenen TR CU 0162011 standartlarına uygun olarak üretmelidir. Bu teknik düzenlemeye uygun olarak üretilen gazla çalışan araç ve gereçler Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Belarus ülkelerine ürünlerini arz edebilirler.

TR CU 0162011 teknik düzenlemesinin amacı gazla çalışan araç ve gereçlerin amacı EAC gümrük birliği kapsamında insanlara, hayvanlara ve doğaya zarar vermesini engellemek amacıyla oluşturulmuştur. İmalatçı firmalar ürünlerini EAC sistemi kapsamında üretebilmeleri için TR CU 0162011 teknik düzenlemesine göre üretmelidir. İmalatını yaptıkları ürünler için uygunluk belgesi almalıdırlar. İmalatçı firma ürünü için onaylanmış kuruluşa başvurarak uygunluk belgesi alır.

Onaylanmış kuruluş gazla çalışan araç ve gereçler için numune örnekleri alarak test işlemlerini gerçekleştirir. Uygunluğunu TR CU 0162011 teknik düzenlemesine uygun olarak denetleyen onaylanmış kuruluş ürün teknik düzenlemeye uygun ise sertifika işlemi gerçekleştirir.

EAC belgesini Gazla çalışan araç ve gereçler için alan imalatçı ve satıcı firma ürünlerini EAC sistemi kapsamında bulunan ülkelere arz edebilir.

Gazla çalışan araç ve gereçler EAC sistemi kapsamında 5 yıl süreyle geçerlidir.

Femko belgelendirme, TR CU 0162011 teknik düzenlemesi kapsamında Gazla Çalışan Araç ve Gereçler için müşterilerine profesyonel hizmetler sunmaktadır.