Niğde Depo ve Raf Periyodik Kontrol Muayenesi

Niğde Depo ve Raf Periyodik Kontrol Muayenesi

Femko Muayene, uzman ekip ve ekipmanları ile Türkiye’de Niğde dahil 81 il de gerçekleştirdiği depo ve raf kontrolleri için TS EN 15635 standardına ve İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun olarak denetleme yaparak uzman mühendisler tarafından incelenen raf sistemleri ile ilgili uygunsuz ve tehlikeli durumları raporlamaktadır. Yapılan kontrollerde distomat (3 eksenli lazermetre) yardımı ile rafların kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında raf statik hesabı ve raf dinamik hesabı gibi konularda test, simülasyon, analiz ve durum raporlamaları için de profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Raf, depolar, hangarlar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde ürünlerin düzenli bir şekilde dizilmesini ve sabit durmasını sağlayan sistemlerdir. Niğde’deki birçok işletmelerdeki Raf sistemleri çelik, metal, alüminyum malzemelerden yapılmıştır. Çok ağır yükleri taşıdıkları için uzun süre dayanıklı olmalıdırlar. Raf kullanımları iş sektörüne göre çeşitleri ve kullanımı farklılık gösterebilmektedir. Büyük depo ve hangarlarda raf sistemleri çelik malzeme kullanılarak yapılır. Niğde’deki bir çok işletmede bulunan çelik raf sistemleri sağlam yapıda olsalar da zamanla riskli ve çok tehlikeli durumlar ortaya çıkartabilir.

Ülkemizde depo ve raf’lar kurulum montaj ve servis gibi konularda hizmet veren birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar montajı yaptıktan sonra depo ve raflar mutlaka ilgili yönetmelik ve standartlara göre periyodik kontrollerini yapmalı veya yaptırmalıdırlar. Femko Muayene, Ülkemizde Niğde dahil olmak üzere 81 il de kullanılan depo ve raf periyodik kontrolü için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Raf Periyodik Kontrolü Yapılmalıdır?

Raf sistemleri, zamana, yoğun çalışma koşullarına, aşırı yük yüklenmesine bağlı olarak metal yorgunluğu, paslanma, vida gevşemesi, kaynak çıkması gibi sorunlar baş gösterebilir. Ayrıca kötü raf düzeni, olası araçla çarpmalar, raf kurulumunda değişiklikler olası kazaları tetikleyebilir.

Kazaların önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak, iş yerinde, işletmelerde, fabrikalarda, depolarda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için mutlaka depo ve raf periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Depolarda ve iş yerlerinde iş güvenliğini sağlamak için “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uyulmalıdır Niğde’de bulunan fabrika veya işletmelerdeki raf kontrolleri için “TS EN 15635” standardına göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yürürlükte olan bu Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde Femko, muayene kuruluşu olarak depo ve raf periyodik kontrol muayenesini yapar ve durumlarını raporlar.

TS EN 15635 Standardı Nedir? – Ne İşe Yarar?

TS EN 15635 standardına göre çelik raf, alüminyum raf, demir raf gibi endüstriyel rafların kullanımı, bakımı ve periyodik kontrol süreçlerini belirleme, nasıl yapılma ve kontrol etme gibi süreçleri belirler. Bu standarda göre tüm raf’ların periyodik kontrollerinin yaptırılması zorunludur.

Raf Periyodik Kontrol Süresi

Raf’lar TS EN 15635 standardına göre yılda 1 defa çelik raf, metal raf, alüminyum raf sistemlerinin kontrollerini yapmaktadır. Yılda en az 1 defa raf periyodik kontrolü muayene kuruluşlarının uzman denetçileri tarafından periyodik kontrol muayenesi yapılır ve duruma göre rapor hazırlanır.

Raf Denetimi ve Raf Periyodik Kontrol Raporu

Muayene kuruluşumuzun uzman denetçileri tarafından TS EN 15635 standardı baz alınarak endüstriyel raflar ve diğer tüm raf sistemlerinin periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

Yılda en az bir defa veya talep üzerine belirli aralıklarla ortalama 3 ayda bir uzman denetçilerimiz tarafından gerekli denetlemeler yapılarak, durumun sonucunu gösteren rapor hazırlanmakta ve firmaya sunulmaktadır. Raporlama sonucunda kuruluşumuzun uzman denetçileri tarafından raf’lara ait tespit edilen hafif kusur ve ağır kusur durumlarına göre Güvenli veya Sakıncalı olarak raf sisteminin kullanılabilirlik durumu tespit edilir. Raf kontrolü sırasında her bir raf ayrı ayrı kimliklendirilerek kayıt altına alınır ve karekodlu etiket uygulaması ile izlenebilirliği sağlanır.

Hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeyen bir raporlama; Raf sisteminin belirtilen standarda göre kullanımının uygun olduğunu herhangi bir işlem yapılmamasını ifade etmektedir.

Hafif Kusur tespit edilen bir raporlama; Raf sisteminde ufak tefek hasar olduğunu ve o bölgedeki yüklerin boşaltılıp hasarlı bölgenin tamiri yapıldıktan sonra raf sistemini kullanabilme olanağının mümkün olduğunu ifade etmektedir.

Ağır Kusuru tespit edilen bir raporlama; Raf sisteminde büyük bir hasar olduğu yüklerin acilen boşaltılması gerektiğini ve acilen tamiri yapılması gerektiğini belirtir. Bu süre zarfında da raflara kesinlikle yükleme yapılmamalı ve kullanılmamalıdır.

Niğde Raf Statik & Dinamik Analiz Hesaplaması ve Raporu

Niğde’de raf’ların statik, dinamik analiz hesaplaması ve raporu, dikey yatay profiller, ankraj noktaları, profil çeşitleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Bilgisayar ortamında gerekli yazılımlar ışığında hesaplanarak analiz edilir ve rapor oluşturulur. Rapor sonucunda raf kurulumunun güçlendirilmesi gereken yerleri tespit edilir.

Statik  ve dinamik analizleri yapılmamış raf sistemleri riskli durumlar oluşturmaktadır.

Depo ve Raf Periyodik Muayenesinde Yapılacak Kontroller

 • Darbe alan ve hasar gören yapı elamanının olup olmadığının kontrolleri.
 • Kolon ayaklarının kayma kontrolü.
 • Kolon ve kirişlerdeki hasarların kontrolü.
 • Kaynak ve malzemelerdeki kontroller.
 • Rafların yük konumunun kontrolü
 • Raf ekstra yük getiren ekipmanın konum kontrolü.
 • Raf kapasite üzeri yük varsa ise kontrolü.
 • Tüm raf kurulumunun metal yorgunluğu kontrolü.
 • Raf’ın U tipi ayak koruyucusunun kontrolü.
 • Raf en başına ve sonuna konulan blok ayak koruyucusunun kontrolü.
 • Raf zemine düzgün oturup oturmadığının kontrolü.
 • Kapasite üzerindeki yükün kontrolü.
 • Raf kaynak ve vidaların kontrolleri.
 • Statik hesapların kontrolü.
 • Raf sehim kontrolü.
 • Raf profillerin kontrolü.
 • Sağlık ve Güvenlik uyarıları, işaretleri, levhaların kontrolü.
 • Elektrik tesisatı kontrolü.

Raf Denetimi ve Periyodik Kontrolü

Niğde deki birçok işletme içinde tercih edilen raf sistemleri, genellikle yükleri sabit ya da ayarlanabilir iskelet sistemine yüklemek amacıyla tercih edilmektedir. Depolarda istifleme mantığı ile raf iskeletine isim ya da numaraları belirlenerek sırasıyla yüklenmektedir. Depolarda yükleri kolay ve düzenli bir şekilde istiflendiği için raflar çok tercih edilmektedir. Sıkça tercih edilen raf kurulumları mekanik ve sağlam bir yapıya sahiptir. Genel olarak karşılaşılan belli başlı raf sistemleri şu şunlardır.

 • Çelik raf
 • Depo raf
 • Stok raf
 • Hafif yük raf
 • Sırt sırta raf
 • Kayar raf
 • Giydirme raf
 • Ayarlanabilir raf
 • Çok katlı raf
 • Hareketli raf
 • Mekanik raf
 • Palet Kayar raf
 • Mekik raf
 • Asma kat raf
 • Kızaklı raf
 • Orta Yük raf
 • Hafif yük raf
 • Açık yüzlü raf
 • Konsol yollu raf
 • Karusel raf
 • Katlı raf
 • Dar koridor raf
 • Konsol kollu raf
 • Paletli ürünler için raf
 • Yarı otomatik mekik raf
 • Bina tipi dış giydirme cephe raf
 • Yüksek irtifalı Dar Koridor raf

Niğde depo raf kontrolleri, yukarıda belirtilen ve diğer tüm raf sistemleri için niğde merkez dahil olmak üzere Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla’da tüm ilçe’lerde depo ve raf periyodik kontrolleri, statik analiz raporu, dinamik analiz raporlarının hesaplamalarını yapmaktadır.