İş Makinesi CE Belgesi

İş Makinesi CE Belgesi

İş Makinesi, Ağır yükleri kaldıran bir çok insan gücünün bir araya gelip yapamayacağı işleri yapan makinelere iş makinesi denir. Tarımda, inşaat sektöründe, sanayide ve yük taşıma gibi sektörlerde kullanılan iş makineleri dikkatli çalışılması gereken makinelerdir. İş makineleri riskli çalışan makinelerdir. Bu nedenle üretimi sırasında belli kalite ve standartlara uyulması gerekir.

Bu standartlar CE standartlarıdır. “CE” Avrupa uygunluk olarak adlandırılan bir işarettir. Bu işarete sahip olabilmek için CE belgesine sahip olmanız gerekmektedir. İş makinesi imalatı yapan firmalar ürünlerini CE standartlarına göre üretmelidirler. CE standartlarında üretilen ve CE işareti taşıyan makineler Avrupada serbestçe satılabilir.

Bir kalite standardı anlamına gelen CE belgesi ülkemizde Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında iş makinesi üreticilerine CE belgesi hizmeti vermektedir. Makine Emniyet yönetmeliği AB direktifleri kapsamında hazırlanan ülkemizde ve avrupada ürünleri satışı için uyulması gereken yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre tüm makine üreticileri CE belgesi alabilirler.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, İş Makinesi için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.