Makina CE Belgesi ve Belgelendirme Fiyatı

Makina CE Belgesi ve Belgelendirme Fiyatı

Makina CE belgesi, Avrupa birliği direktiflerine ve 2006/42/AT yönetmeliğine uygun olarak üretilen makinalara CE belgesi verilir. CE belgesi alan makina üreten ve montaj yapan firmalar asansörlerine CE işareti iliştirebilir. CE belgesi alan alan firmalar makinalarını Avrupa ülkelerine kolayca ihraç edebilir. Avrupa standartlarında olduğunu gösteren CE belgesi ile makinalarınız temel güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Makina üreten firmalar Makina CE belgesi alabilmeleri için mutlaka onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar. Onaylanmış kuruluşlar Türkak tarafından onaylanmış ve CE belgesi verebilen firmalardır. Tam bu noktada devreye giren Femko belgelendirme kuruluşumuz makinalarınız için gerekli testleri yaparak makinanız için CE belgesi vermektedir.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Femko, Makina emniyet yönetmeliği kapsamında firmalara CE belgesi hizmeti vermektedir. Mühendis ekibimiz ile makinalarınız için AT Tip incelemesi yapılarak uygunluğu kontrol edilir ve makinanız için CE belgesi verilir. Makina CE Belegsi Fiyatı konusunda da en uygun fiyatı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Hemen firmamız ile iletişime geçerek gerekli bilgileri ve fiyatlandırmayı öğrenebilirsiniz.