Makina Uygunluk Belgesi

Makina Uygunluk Belgesi

Makina, mil ve dişli parçaları gibi hareketli parçaları bulunan aldığı enerji ile taşıma paketleme, kesme ve işleme gibi işleri yapan sistemdir. Makinalar insanların ve hayvanların hayatını kolaylaştıran ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Makinalar da can ve mal kaybını en aza indirmek hatta sıfır hatayla üretilmeleri için Makina Uygunluk Belgesi “CE belgesi” ne sahip olmalıdır.

Yasal bir zorunluluk olan Uygunluk belgesi AB direktiflerine uygun olarak hazırlanmış bir belgedir. AB direktifleri baz alınarak hazırlanan “Makina emniyet yönetmeliği” ne uygun olarak üretilen makinalar Avrupa pazarında kolayca satılabilir. Belli bir kalite ve standartlarda olduğunu gösteren uygunluk belgesi makinalar için olmaz sa olmazdır.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Makina üreticisi Uygunluk belgesi almadan önce bazı işlemler yapmalıdır. Bu işlemler aşağıdaki gibidir.

  • Makinaların temel sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirmesi.
  • Ürün ile alakalı teknik dosyanın hazır olması.
  • Makinın kullanma ve garanti belgesi.
  • Makina emniyet yönetmeliği kapsamında ürüne CE işaretinin iliştirilmesi.

Makina uygunluk belgesi, Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilen bir belgedir. Onaylanmış kuruluşlar, makina üreten ve montaj yapan firmalar için Güvenlik testleri, Teknik dosya incelemeleri ve Uygunlu belgesi hizmeti vermektedir. Türkiyenin en iyi belgelendirme kuruluşlarından biri olan Femko firmalar için makina uygunluk belgesi vermektedir.