Akredite Periyodik Muayene Firmaları

Akredite Periyodik Muayene Firmaları

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ ile ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ gereğince işletmelerde çalışır vaziyette bulunan ‘Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makineleri’nin kullanımı sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında güvenli bir şekilde  çalışmasını sağlamak adına yapılması zorunlu periyodik muayeneleridir.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, akredite nedir?; bir ürünün yada hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları) resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemine akreditasyon denir.

Akredite’nin Önemi Nedir?

  • Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek.
  • Belgelerin ve raporların güvenirliliğini artırmak.
  • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak.
  • Uluslararası ticareti kolay hale getirmek.

Periyodik Muayenelerde Akreditasyon Şart Mı?

Akredite periyodik muayene firmaları kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.

Periyodik muayeneleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik muayene raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik muayene raporları geçersiz sayılır. Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Akredite Laboratuvar

Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı, TS EN ISO/IEC 17025 ” Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”, TS EN ISO 15189 “Tıbbi Laboratuarlar, kalite ve yeterlilik için özel şartlar” standardlarına ek olarak avrupa Akreditasyon birliği EA ve Türkak ‘ın rehber dokümanlarını kullanarak, laboratuvarların bu standard ve dokümanlarda belirtilen kriterlere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Akredite periyodik muayene firmalar deney, kalibrasyon laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 no’lu Standardın, ilgili EA ve TÜRKAK Rehber dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Femko, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit edebilecek unsurların bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması ve bu istenmeyen sonuçların oluşmaması için sizlere hizmetlerini sunmaktadır.