2014/33/AB Asansör Yönetmeliği CE Belgesi – Belgelendirme

Bu yönetmelik Avrupa birliği mevzuatına uyum ile ilgilidir. Bu yönetmelik, üye ülkelerin asansörler ve asansörlerin güvenlik aksamlarına ilişkin yasalarının uyumlaştırılması hakkındaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/AB sayılı Avrupa parlamentosu ve Konsey direktifi esas alınarak Avrupa birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik kapsamındaki asansör güvenlik aksamları, EK-1 de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır ve bir araya getirildiği asansörün söz konusu gerekleri karşılamasını sağlamalıdır. Bu belge bir nevi Avrupa güven uyumluluğu belgesidir. CE belgesi almak isteyen bir firmanın bu belgeyi alması kesinlikle gereklidir. Yönetmelikte yer alan bunlar ve diğer maddeler ile ilgili firmamız, titizlikle çalışan profesyonel kadrosuyla sizler ve CE belgesi arasında duran bu engeli kaldırmak için yardımcı olmaktadır.

Akredite olmuş kuruluşumuz Femko belgelendirme, Asansör yönetmeliğine göre CE ile belgelendirilmek istenen firmalara gerekli destek ve hizmeti sağlamaktadır. 2014/33/AB asansör yönetmeliğine göre firmasını belgelendirilmek isteyen her şirketin, firmamız ile görüşüp bu konuda yardım alması ve kendini onaylatmak için gereken maddeleri bizlerden öğrenmesi asansör şirketleri için CE belgesinin önündeki engelin kalkmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.