Köprülü Vinç Periyodik Muayene

Köprülü Vinç Periyodik Muayene

Köprülü Vinç; Tek, iki ve daha fazla kolon üzerinde tutunarak hareket eden hafif yükleri taşımak üzere kullanılan vinçlere köprülü vinç denir. Tek yönde hareket eden köprülü vinçler 10 ve 30 ton ağırlığa kadar yük taşırlar. Köprülü vinçlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalışmasının için periyodik muayeneleri yapılması gereklidir.

Gezer köprülü vinçler tek ve çift kiriş olarak üretilir. Müşteri istekleri doğrultusunda farklı kaldırma kapasitelerine sahip gezer köprülü vinçler imal edilir. Aynı zaman da opsiyonel özellik olarak buton kumandalı ya da uzaktan radyo frekans kontrollü, tek hız, çift hız yada frekans değiştirici ile kademesiz hız kontrollü sistemler uygulanabilir.

Köprülü Vinç İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Köprülü Vinç Periyodik Muayene; 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Periyodik Muayene Süresi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Muayene Formu

Köprülü vinçlerin ve diğer vinçlerin periyodik muayenesini istediğiniz yük kaldırma makinelerinin periyodik muayaneleri için Femko muayene formunu doldurarak hemen muayenelerinizi yaptırabilirsiniz.

Periyodik Muayene Firmaları

Femko, bünyesindeki köprülü vinç periyodik muayeneleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.