Aşırı Yük Sistemi – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, 2705 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluş (Notifed Body) olarak Uluslararası tanınırlık yetkisi, Türkak Akreditasyonu, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle; Asansör Risk Analizi, Asansör Tasarım İnceleme Belgesi, Asansör Birim Doğrulama, Asansör Modül H1 Belgesi, Asansör Modül B+E Belgesi, Asansör Modül G Belgesi, Asansör Modül F Belgesi, Asansör Modül D Belgesi, Teknik Dosya Denetimleri ve Asansör CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Aşırı yük sistemleri, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) ve TS EN 81-1, TS EN 81-1+A3 standardı kapsamında asansörde bulunması gereken asansör aksamlarındandır. Direkt tüketiciye hitap eden ürünlerden olmayıp, asansör monte eden tarafından temin edilerek asansörlerin montajı esnasında asansörlere takılmaktadır.

Asansör kabinine beyan yükünün üstünde bir yük yüklendiği zaman kabinin hareket etmesini engelleyen aşırı yük sisteminin görevi; kabin yükü beyan yüküne düşünceye ve oluşabilecek tehlike önleninceye kadar asansörün hareket etmesini önlemektir.

2. AMAÇ

Asansör aşırı yük sistemlerine yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi;

 • Üretici ve ithalatçı bazında piyasanın tanınmasını,
 • Ürünlerin uygunluk seviyelerinin tespitini,
 • Test ve muayene sonucunda verilecek karar aşamasında hangi uygunsuzluklara yönelik hangi yaptırımların uygulanacağı noktasında tutarlılık/oransallık ilkesi doğrultusunda net bir müdahale politikasının oluşturulmasını,
 • Risk teşkil eden firmaların tespit edilmesini,
 • Asansör monte edenlerin ürüne yönelik farkındalıklarının ve bilinç seviyelerinin artmasını,
 • Haksız rekabetin önlenmesini,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasını,
 • Riskli ürünlerin piyasada yer almamasını sağlayacaktır.

3. DAYANAK

 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği,
 • TS EN 12015 ve TS EN 12016 standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. AŞIRI YÜK SİSTEMİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Asansör kabinin aşırı yüklenmesi durumunda, otomatik seviyeleme dâhil kabinin normal harekete geçmesini önleyen bir tertibatla donatılmalıdır. Beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, %10’dan fazla aşılırsa, kabinin aşırı yüklü olduğu kabul edilir. Kabin aşırı yüklendiğinde;

 • Kullanıcılar kabin içindeki sesli ve/ veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir,
 • Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır,
 • Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır.

grey

Aşırı yük sistemleri, çalışan sistemi aşırı yüklemeden korumak amacıyla kullanılmaktadır. Öngörülen yük sınırının geçilmesi durumunda çalışan sistemi durdurmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sistem, dünyanın birçok ülkesinde kullanımı zorunlu olan çok önemli bir aksamdır.

grey

Aşırı yük sistemleri halatın son bağlantı noktasına monte edilmektedir. Yükleme yapıldığında halat gerilmekte ve deformasyon belirlenen bir halat gerilimine ulaştığında bir anahtar aktive olarak ekipman sistemine sinyal göndermektedir. Söz konusu sinyal, alarm vermesi ve sistemin çalışmaması şeklinde oluşmakta ve asansörün komple sisteminin zarar görmemesi amacıyla ilave bir güvenlik ekipmanı görevi üstlenmektedir.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Aşırı yük sistemlerinin mevzuatta belirtildiği şekilde çalışmaması, asansörlerin çalışmaması durumuna yol açacağı gibi, çalışan asansörün makine motor grubunu, askı halat sistemlerini ve ray sistemini de olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla beyan edildiği yük altında çalışmayan asansörün risk oluşturma olasılığı artacaktır.

Asansörler, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen beyan yüküne karşı gelen mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir. Hesaplanan yükün aşılması durumunda Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) Ek I madde 1.4.1’de belirtildiği üzere, asansörün normal çalışmasını engelleyecek önlemlerin alınmış olması gerekmektedir. Aşırı yük sistemleri söz konusu önlemlere yönelik tasarlanmış donanımlardandır.

Asansör Yönetmeliği’nin (2014/33/AB) Ek I temel gereklerinin ilgili maddesine yönelik TS EN 81-1+A3 – Asansörler – Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları – Bölüm 1: Elektrikli Asansörler Standardının 14.2.5’inci maddesinde, beyan edilen yükün %10’dan fazlasının aşılması durumunda kabinin aşırı yüklü olacağı,

Bu durumda;

 • Kullanıcıların kabin içindeki sesli ve/veya görünür sinyal ile bilgilendirilmesi,
 • Asansörün harekete geçmemesi gerekliliği belirtilmektedir. Bu bağlamda aşırı yük sistemlerine yönelik gerçekleştirilen test ve muayene sonucunda;
 • Düşük ağırlıkları yüksek algılaması durumu, minimum risk düzeyi olarak düşünülecektir. Bu durum, asansörün çalışmasında sıkıntı oluşturacağı için, giderilmesi gereken “uygunsuzluk” olarak kabul edilir.
 • Aşırı yük sisteminin yüksek ağırlıkları düşük okuması durumu ise, yüksek risk seviyesi ile tanımlanacaktır.

Söz konusu uygunsuzluk tüm asansörün tahrik sistemini, askı halat yapısını ve kılavuzlama sistemini olumsuz yönde etkileyeceği varsayımından dolayı “güvensizlik” olarak nitelendirilecektir.