Ev Tipi Klimalar (İç ve Dış Üniteli) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Klimalar ev ve iş yeri gibi mekânlardaki odaların ısıtılması, soğutulması ve havanın temizlenerek sirkülasyonun sağlanması amacıyla kullanılır. En verimli olanı split (ayrık) tipi klimalardır. Split klimaların bir iç bir de dış ünitesi vardır. Klimalar ihtiyaca ve amaca göre bulunduğu ortamı konfor şartlarına getiren veya konfor şartlarında tutan cihazlar olup 4 temel işlevi yerine getirirler. Bunlar sırayla,

 1. Soğutma
 2. Isıtma
 3. Nem kontrolü
 4. Havanın sirkülâsyonu, temizliği ve tazelenmesidir.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen klimaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik – 2006/95/AT (LVD)
 3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği – 2004/108/AT (EMC)
 4. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı,
 5. TS 7936 EN 60335-2-40 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin -Bölüm 2-40: Elektrikli Isı Pompaları, İklimlendirme Cihazları Ve Nem Alıcılar İçin Özel Kurallar standardı,

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Klimaların genellikle çalışma kapasiteleri Btu/h ile ifade edilmektedir. BTU, British Thermal Unit’in kısaltılmışı olup İngiliz sıcaklık birimidir. Klimalar genelde soğutma veya ısıtma olarak çalıştığından bu 2 ana işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle klimaların bu 2 işlevi gerçekleştirebilmesi için 2 farklı çevrim söz konusudur.

 1. Isıtma çevrimi
 2. Soğutma çevrimi

Soğutma sisteminde aşağıda belirtilen gazlar kullanılmaktadır:

 • R 22 gaz -Kullanımı kısıtlandı
 • b. R 407 C gaz -Çevre dostu
 • c. R 410 A gaz -Çevre dostu
 • d. R 134 A gaz -Çevre dostu
 • e. vb. diğer çevre dostu olanlar

grey

Ürünün Tip ve Modelleri hakkında Açıklayıcı Bilgiler

Split Klimalar

Tip 1 – Duvar tipi mono split klimalar

Tip 2 – Duvar tipi multi split klimalar

Tip 3 – Salon tipi split klimalar

Tip 4 – Yer/tavan tipi split klimalar

Split klimalar iç ve dış ünite olmak üzere iki üniteden meydana gelir. Dış ünite kompresör ve kondanser (buharın yoğuşmasını sağlayan boru), iç ünite de evaporatörden (soğutma sistemlerinde kullanılan buharlaştırıcının bir diğer adıdır) meydana gelmiştir. Split klimaları pencere tipi klimaların ikiye ayrılmış hali olarak düşünebiliriz. İç ve dış ünite arasındaki soğutucu akışkan dolaşımı, izoleli bakır borularla sağlanır.

Split klima sistemi tasarımının ve kullanımının nedeni, kompresör ve kondanser fanını dışarı yerleştirerek ortamdaki gürültü düzeyini minimize etmek, iç ünitenin yerleşiminde yer kazanmak ve ortamın estetik özelliklerinin korunmasını sağlamaktır. Split klimaların başlıca özellikleri her mekâna uygun model sağlayabilmeleri ve sessiz olmalarıdır. Bazı modellerde uzaktan kumanda, zaman ayarı, programlanabilme, nem alma, kapasite kontrolü vb. ilave fonksiyonlar da mevcuttur. Muti Split klimaların bir dış ünitesi birden çok iç ünitesi olabilmektedir.

Split klimalar yalnız soğutma işlevli olmalarının yanında, ısıtma seçeneğini ısı pompası (elektrikli ısıtıcılı) yardımıyla temin etmektedirler. Split klima kompresör çalışma şekline göre inverter split klima ve inverter olmayan split klima olarak ikiye ayrılır. Aralarındaki fark ise inverter split klimada kompresör devri otomatik olarak değişir bu nedenle cihazın etiket değerinde belirtilen aralıklarda ve ihtiyaca uygun olarak kapasitesini ayarlar. İnverter olmayan split klimada ise kompresör tam kapasiteyle çalışır. İnverter klimanın avantajı ise daha az enerji tüketerek enerji tasarrufu sağlar.

grey grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 1. Aşırı ısınma ve yangın riski
 2. Polen ve toz alerjisi yaparak insan sağlığını olumsuz etkileme riski

grey grey