Buharlı Pişiriciler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Buharlı pişiriciler; beyan gerilimi 250 V’dan fazla olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan ve gıdanın atmosfer basıncında üretilen buhar ile ısıtıldığı elektrikli sıvı ısıtma cihazıdır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen buharlı pişiricilerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT- (EMC)
 • TS 4788 EN 60335-2-15: Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2.15 : Sıvı ısıtma cihazları için özel kurallar
 • TS EN 60335-1: Güvenlik kuralları – ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 1: genel kurallar standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Buharlı pişiriciler yiyecekleri çok hızlı ve muazzam bir ısı iletimi kurarak daha çabuk ve sağlıklı şekilde pişmelerini sağlamaktadır. Cihazın haznesi içerisindeki suyun kaynamasıyla ortaya çıkan su buharı, buhar kanallarından geçerek yiyeceklerin konulduğu bölmelere aktarılmakta ve böylece yiyecekler pişmektedir.

grey

Buharlı Pişiriciler şu kısımlardan oluşur:

 • Açma, kapama ve zamanlama kontrolü için elektronik kart,
 • Hazne içerisindeki suyun kaynatılarak buhar haline getirmek için rezistans,
 • Aşırı ısınmaya karşı cihazı korumak için termik sigorta.

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Elektrik çarpması, yangın
 • Pişirme işlemleri sırasında naylon önlük ve eldiven kullanmak tehlike arz etmektedir.
 • Pişirme sonrasında kapak açılırken içeride biriken buharın yüze çarpmaması için açar açmaz üzerine eğilerek içine bakılmamalı, belli bir süre beklenilmeli.
 • Pişirme işlemi esnasında çocukların veya özürlülerin gözetimsiz olarak cihazı kullanması tehlike arz ettiğinden cihaza yaklaşmaları önlenmeli.
 • Pişirme işlemi esnasında buharlı pişiricinin içerisine kontrol amaçlı dahi olsa da asla elimizi sokmamalıyız.