Dondurucu – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Dondurucular, beyan gerilimi tek fazlı cihazlar için 250V’tan, diğer cihazlar için 480V’tan ve bataryadan çalıştırılan cihazlar için 24 V d.a.’dan fazla olmayan elektrikli cihazlardır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal edilerek piyasaya arz edilen dondurucuların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 4. TS EN 60335-2-24 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-24: Soğutucular, dondurma cihazları ve buz yapıcılar için özel kurallar,
 5. TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirilmesi ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma denir.

Aşağıdaki cihazlar bu standart kapsamındadır:

 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan soğutucu cihazlar,
 • Bir motor kompresörle birleşik olan buz yapıcılar ve donmuş gıda depolama bölmelerinde birleşik olarak kullanılması amaçlanan buz yapıcılar,
 • Kamplarda, turistik karavanlar ile dinlenme ve tatil amaçlı botlarda kullanmak için olan soğutucu cihazlar ve buz yapıcılar.

Bu standard aşağıdaki cihazları kapsamaz:

 • Açık havada kullanılması amaçlanan cihazlar,
 • Yalnızca sınai amaçlar için tasarımlanan cihazlar,
 • Tesisatçı tarafından sahada birleştirilen cihazlar,
 • IEC 60335-2-75 standardına uygun ticari dağıtım ve satış cihazları
 • IEC 60335-2-89 standardına uygun perakende satış için içecekler ve yiyecek ürünlerinin sergilenmesi için kullanılan ticari soğutucular ve dondurucuları,
 • Ticari dondurma yapma cihazlarını.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

 • Elektrik çarpması