Elektrikli Tornavida – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar. Gücünü içindeki elektrik motorundan alan, vidaları, somunları ve benzerlerini sıkmak ve çıkarmak için tasarlanan, darbe mekanizması bulunmayan, ancak derinlik ayarı veya döndürme momenti ayarı ya da dönüşü durdurmak için araçların ayarı için mekanizmaları bulunabilen kablolu ya da kablosuz, sabit uçlu ya da ayarlanabilir uçlu elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY) • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 60745-1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik – Bölüm 1: Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-2 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler -Güvenlik – Bölüm 2-2: Tornavidalar Ve Darbeli Anahtarlar İçin Özel Kurallar yönetmeliklerine ve standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ TORNAVİDALAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Tornavida, vidaları, somunları ve benzerlerini sıkmak ve çıkarmak için tasarlanan, darbe mekanizması bulunmayan, ancak derinlik ayarı veya döndürme momenti ayarı ya da dönüşü durdurmak için araçların ayarı için mekanizmaları bulunabilen el aletidir.

Elektrikli tornavida, tahrik için elektrik motoru kullanılan tornavidadır. Kablolu ya da kablosuz, sabit uçlu ya da ayarlanabilir uçlu olabilir.

Darbeli anahtar, vidaları, somunları ve benzerlerini sıkmak ve çıkarmak için tasarlanan, döner darbe mekanizması bulunan el aletidir. Bazı darbeli anahtarlar, derinlik ayarı için araçlarla donatılabilir ve bunlarda derinlik ayarı, döndürme momenti ayarı veya dönüşü durdurmak için araçlar bulunabilir.

 • Tornavidalar asılı olarak kullanılır. Matkap kovanı yatay konumda olmalıdır.
 • Tornavidalar yüksüz olarak deneye tabi tutulur.
 • Ölçümler, tepki döndürme momenti yönünde yapılmalıdır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali