Şeker Pancarı Hasat Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, pancarın başının kesilmesi, sökülmesi, ayıklanması, temizlenmesi, iletilmesi, yüklenmesi ve boşaltılması işlemlerinden birini veya birkaçını yapan makinaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Şeker pancarı hasat makineleri ile pancar hasadı son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu makineler; şeker pancarı bitkisini topraktan sökerek yaprak ve gövdesini birbirinden ayıran, temizleyen, tarla yüzeyine veya kendi deposuna alan kombine makinelerdir. Hasatta ağırlıklı olarak tek sıralı çekilir tip yerli hasat makineleri başarı ile kullanılmakla birlikte özellikle geniş arazilerde kendi yürür şeker pancarı hasat makineleri tarımsal sahada sıklıkla görülmektedir. Makinalar, eğitim almış bir operatör ya da traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

grey

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel Şartları,
 • TS EN 13140-A1 Tarım Makinaları – Şeker Pancarı ve Hayvan Pancarı Hasat Makinaları – Güvenlik,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için Genel Prensipler – Risk Değerlendirme ve Risk Azaltma, yönetmeliklerine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ŞEKER PANCARI HASAT MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Şeker pancarı hasat makinası, pancarın başının kesilmesi, sökülmesi, ayıklanması, temizlenmesi, iletilmesi, yüklenmesi ve boşaltılması işlemlerinden birini veya birkaçını yapmaktadır. Çekilir, asılır veya kendi yürür çeşitleri bulunmaktadır.

Traktör tarafından çekilen pancar hasat makinası, hareketini traktör kuyruk milinden ve makine üzerinde bulunan hidrolik sistemden almaktadır. Alınan hareketlerle makine sıraya ekilmiş şeker pancarının yaprak kesme, baş kesme, kesilen başı sökme, fırçalama ve temizleme, depolama ve yükleme işlemlerini yapmaktadır.

Kendi yürür makinalarda hareketli parçaların çalıştırılması ve durdurulması, sadece operatör mahallinden kumanda edilmelidir. Çekilir ve asılır makinalarda hareketli parçaların çalıştırılması ve durdurulmasına, yalnızca çekme makinasının sürücü mahallinden kumanda edilebilmelidir.

Hasat için tarlada makinanın ilk geçişinde yaprak kesme düzeni ile ayarlanabilir bir yükseklikte yaprakların kesilmesi sağlanır. İkinci defa sıraya girişte yeşil yaprakları kesilmiş sıranın başları kesilerek pancar kök gövdeleri sökülürken sonraki sıranın yeşil yaprakları kesilerek baş kesmeye hazırlanır. Başı kesilerek sökülen pancar temizleme tamburuna gelerek, dönen tamburda temizlemeye tabi tutulur. Temizlenen pancarlar elevatör yardımıyla depoya iletilir.

Baş Kesme Tertibatı: Şeker pancarının baş kısmındaki yaprakları keserek gövdeden ayırma tertibatıdır. Bu tertibat, genellikle, bir veya birkaç rotor (döner eleman), bir konveyör ve bir yaprak koparıcıdan oluşur.

Konveyör: Yaprakları, toprak üzerine yayma tertibatına veya yükleyici tertibatına (varsa) veya makinanın dışına ileten tertibattır.

Pancar Sökme Tertibatı: Pancarları topraktan çıkaran tertibattır.

Temizleme (Ayırma) Tertibatı: Sökülen pancarı, üzerine yapışan topraktan temizlemesi amaçlanan tertibattır.

İletme Tertibatı: Sökülen pancarları, makinanın bir kısmından öbür kısmına aktarma tertibatıdır.

Boşaltma Tertibatı: Pancarları makinanın dışına aktarma tertibatıdır. Yüksek Kasalı

Devirmeli Depo: Devirme ekseni, şasiye göre yükseltme sistemiyle donatılmış depodur.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Hareketli parçalar ile dikkatsizlikle temastan makaslama, kesme, kopma ve dolanma tehlikesi
 • Tasarımda kuyruk milinden (PTO) tahrikli miller ve mahfazaları basamak olarak düşünülmesinden kaynaklanan dolanma ve kopma tehlikesi
 • Operatörün, zeminden 2000 mm’den daha fazla yüksekteki bakım yerlerinde ayakta duracağı uygun yer olmamasından kaynaklanan kesme ve dolanma tehlikesi
 • Basınçlı hortumlar, borular ve elemanlar çalışma sırasında kopma durumunda içindeki sıvı ile operatörün yanma ve yaralanması tehlikesi
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından doğacak tehlikesi
 • Kendi yürür makinaların egzoz borusu çıkışı, operatör veya herhangi diğer kişinin makinanın normal olarak çalışması sırasında zararlı gazların veya dumanların zararlı erişimlerinden doğacak tehlike
 • İletici tertibatta, erişilebilir hareketli parçalarla yanlışlıkla temas edilmesinden kaynaklanan kesme ve dolanma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Elektrik kabloları, potansiyel olarak aşındırıcı yüzeylerle ya da egzoz sistemi, hareketli parçalar veya keskin kenarlarla temas etmesinden kaynaklanan tehlikeler

Termal Tehlikeler

 • Makina yağı, hidrolik sıvılar ve soğutuculardan kaynaklanan tehlikeler

Gürültü Tehlikeleri

 • Makinenin çalışmasından doğan gürültünün neden olabileceği işitme kaybı tehlikeleri

grey