Matkaplar ve Darbeli Matkap Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 60745-2-1 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler -Güvenlik – Bölüm 2-1: Matkaplar ve darbeli matkaplar için özel kurallar
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan Motorla Çalışan Elektrikli Aletler -Güvenlik – Bölüm 1: Genel Kurallar yönetmeliklerine ve standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. MATKAPLAR VE DARBELİ MATKAP MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK

 • Bilgiler:
  • Matkap: Metal, plastik, tahta vb. ürünlerde delik açmak için tasarlanan el aletleridir.
  • Darbeli matkap: Beton, tuğla, taş vb. yerlerde delik açmak için kullanılan el aletleridir.

grey grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri