Pülverizatör – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. Giriş

Pülverizatör, tarımsal üretimde verimi sağlamak ve ürün kalitesini yükseltmek için kullanılan ilaç ya da gübreyi hedef yüzeye püskürtme suretiyle iletmesi amacıyla, bir operatör tarafından kullanılmak üzere kendi yürür veya traktörle çekilir ya da asılır tip olarak tasarlanmıştır.Pülverizatör, tarım sektöründe ilaçlama ve gübreleme alanında yaygın olarak kullanılmakta olup, bir operatör tarafından işletilmektedir.

2. Amaç

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. Dayanak

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY), TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1 : Genel şartlar,

TS EN ISO 4254-6Tarım makinaları -Güvenlik – Bölüm 6: Pülverizatörler ve sıvı gübre dağıtıcıları,

TS ENISO 13857 Makinalarda güvenlik- Kol ve Bacakların erişebileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri,

TS EN 13790-1 Tarım makinaları – Pülverizatörler – Kullanımdaki pülverizatörlerin muayenesi – Bölüm 1: Tarla pülverizatörleri,

TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma, yönetmelik ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemeleri için tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartlarını tespit eder.

TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm ½ : Genel şartları tespit eder.

TS EN ISO 4254-6 Tarım makinaları -Güvenlik – Bölüm 6: Pülverizatörler ve sıvı gübre dağıtıcılarını,

TS EN ISO 4254-1 ile birlikte kullanılmak üzere, pestisit ürünleri ve sıvı gübre amaçlı, monte ve yarı monte tarım makinalarının tasarım ve imalinde uyulacak güvenlik şartlarını tespit eder.

TS EN 13790-1 Tarım makinaları – Pülverizatörler – Kullanımdaki pülverizatörlerinmuayenesi – Bölüm 1: Tarla pülverizatörlerini kapsar.

TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma konularını kapsar.

4. Pülverizatör Hakkında Teknik Bilgiler

Pülverizatör, tarımsal üretimde verim sağlamak ve ürün kalitesini yükseltmek için sıvı haldeki ilaç yada gübrenin püskürtülmesi suretiyle hedef yüzeye ulaştırılması amacıyla kullanılır. Pülvezatörler, sıvı haldeki maddeyi devamlı aynı konsantrasyonda ve eşit basınç altında hedefe ulaştırarak bitkinin gübrelenme ya da ilaçlanma işlemini gerçekleştirmektedir. Çekici traktörün özelliklerine, ürün çeşidine, arazi büyüklüğüne ve durumuna göre seçilen pülvezatörler asılır, yarı asılır yada çekilir tipte olmaktadır. Asılır pülverizatör, yüksek depo kapasitesi ile traktör stabilitesini (dengesini) bozabilir ve belirli koşullarda toprak sıkışmasına neden olabilir. Bu nedenle traktörde ön ağırlık ve geniş tabanlı lastikler tercih edilir. Çekilir tip pülverizatörler ise, depo hacimleri ve iş genişlikleri gibi özellikleri nedeniyle kısa zamanda daha geniş alanları gübreleme yapabilirler. Çekilir olmaları nedeniyle daha az traktör çeki gücü gerektirir.

Pülverizatörlerde bulunan bazı önemli parça ve sistemler;

 • Güç iletim bölümleri,
  • kuyruk milinden tahrikli mafsallı mil mahfazası ve güç giriş bağlantıları.
 • Pompa,
  • traktör kuyruk mili veya diğer bir güç kaynağından aldığı mekanik enerjiyle sulandırılmış ilacı boru ve hortumlara iletmektedir.
 • Karıştırıcı,
  • ilaç deposunda sıvı haldeki ilaçları karıştırarak, ilaç etkili maddenin düzgün bir konsantrasyonla ilaçlama yapmasını sağlar.
 • İlâç deposu,
  • püskürtülecek sıvı ilacı içinde taşıyan, ağzı süzgeçli ve kapaklı, altında boşaltma vanası ve ilacı pompaya ileten emme ağzı bulunur.
 • Ölçme sistemleri,
  • kumanda ve düzenleme sistemleri, basıncı kontrol edebilmek için çalışma basınçlarını gösteren regülatör ve manometredir.
 • Borular ve hortumlar,
  • depodaki sıvı ilacın püskürtme sistemine iletilmesi için kullanılan hortum ve borulardır.
 • Filtre,
  • sıvı ilaç içerisindeki çözünmemiş katı parçacıklar, kum, toprak ve diğer yabancı maddeleri ayırarak pompayı aşınmaya karşı, memeleri ise aşınmaya ve tıkanmaya karşı korur.
 • Püskürtme kolu (bum),
  • sıvı ilacın hedef yüzeylere püskürtülmesini sağlayan memelerin bağlı bulunduğu borulardır.
 • Memeler,
  • ilacı küçük damlacıklar halinde parçalayarak belli bir hızla hedefe doğru yönlendirir.

grey grey

5. Ürünün Taşıdığı Riskler

Traktör kuyruk mili veya diğer bir güç kaynağından enerjisini alan pülvezatörlerde güç iletim bölümlerinde dönen veya hareketli parçalardan doğabilecek riskler.

Kullanılan pompanın kapasitesinin ekipmanın gereksinimlerine uygun olmaması durumunda veya pompada sızıntı olması durumunda doğacak kazada, pestisitlerin istem dışı çevreye yayılımı ile ilgili riskler.

Depo kapağı kapalı iken doldurma ağzından veya depodan ya da borulardan veya hortumlardan sızıntı olması durumunda doğabilecek riskler.

Anahtar kapatıldıktan sonra memelerden damlama olması durumunda doğabilecek riskler.

Platformların düz, kaymaz yüzeyli ya da tahliye kanallı olmaması durumunda doğabilecek tehlikeler.

Genel zeminden 2000 mm’den daha fazla yüksekteki bakım yerleri ve bakım yerlerinin 1500 mm üzerindeki sıvı veya yoğun malzemelerin doldurulduğu veya ilave edildiği yerlerde operatörün ayakta duracağı uygun yer sağlanmaması, ayakta durma yerinin zeminden 550 mm’den daha yüksek olması durumunda binme araçları ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirmek üzere operatörün makinanın yükselen parçası altında çalışması gerekli olduğu zaman, makina, istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Basınçlı hortumların, boruların ve elemanların, çalışma sırasında kopması halinde içindeki sıvı ile operatöre zarar vermesi tehlikesi.

Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Hareketli bağlantı elemanlarının, makinaların taşıma durumlarında muhafaza edilememesinden kaynaklanan tehlikeler.

Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı römork veya makinalar, zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler.

Sabit konumda çalışacak şekilde tasarımlanan PTO’nun güç aldığı araç, kuyruk milinden tahrikli milin ayrılmasını önlemek için gerekli tertibatın alınmamasından kaynaklanan tehlikeler.

grey